Osnovi elekcije

Astroloska elekcija treba da bude uvijek odgovarajuća prirodi stvari i u skladu sa prirodnim poretkom kojem ona pripada. Sta to znaci ? Da se treba drzati zdravog razuma pri odabiru bilo kog povoljnog trenutka za određena pitanja ili stvari i da sve mora biti u skladu sa mogućnostima koje su nam date padom u ovaj svijet korupcije i prolaznosti .

Većina ovih stvari su univerzalne, tako da ne treba raditi elekciju za nešto što je nemoguće za nekoga.. npr. ..” za ženu koja ima od 50 do 90 godina života za pitanja zaćeča jer njene godine joj to prirodno ne dozvoljavaju, isto tako ne treba raditi elekciju za začinjanje djece za dječaka koji ima 10 godina jer to njegov uzrast ne dozvoljava.

Ne treba određivati povoljan trenutak za jahanje konja za nekog čija konsitucija i sposobnost nije takva da to može podnijeti, odbiti elekciju za sadnju kukuruza na ravnici u junu ili julu mjesecu jer klima tamo tada nije odgovarajuća, odbiti elekciju za nekog ko hoće da prepliva rijeku, a nema vještinu za plivanje ili uopšte ne zna da pliva;

Ne treba raditi elekciju za nekog ko hoće da se bori sa zvjeri, a ne posjeduje ni vještinu, ni konsituciju, ni odgovarajuće oružje za tako nešto;

Ne radi elekciju za nekog ko je slabiji ili bolesniji od nekog drugog jer će ga taj pobijediti, ali možeš raditi elekciju za nekog ko je manje slabiji ili čak odgovarajuć za borbu protiv drugog;

Ne radi elekciju za nekog ko želi da leti jer nije ptica, da prelazi kilometre takvom brzinom kao što to čini zec”..dakle, iz zdravorazumskih razloga se nikada ne naginje onim stvarima koje su u suprotnosti sa prirodnim zakonima a kako to navode mudri koji su izgleda uvijek bili svjesni ljudske gluposti, ludila i neznanja.

Ovo su samo neka od opštih pravila za procjenu da li pristupiti elekciji za neki događaj ili okolnost ili ne. Pravila ovdje interpretirana su od astrologa Gvida Bonatija.