Astrološki pokazatelji dužine života

Tradicionalna astrologija  razvila je metod za procjenu dužine života na osnovu nekih relevantnih signifikatora natalne karte koji signifilatori su se razlikovali u zavisnosti od toga da li se radilo o malom djetetu ili odraslom čovjeku. Razlog zašto su se razvili metodi procjene života za djecu do četiri godine života je velika smrtnost djece u minulim vjekovima. Danas se to nažalost smatra tabu temom, ipak ako malo bolje razmislimo, ovo stanovište je ispravno jer čak i danas u savremenom dobu, smrtnost i bolest djece ne jenjava, i prije bilo kakvog daljeg tumačenja zapisa sudbine natusa, neohodno je procijeniti dužinu života istog krenuvši od njegovih najranijih godina, naravno ako se horoskop tumači djetetu.

Dakle, kao ubedljivi astrološki pokazatelji veoma rane smrti djeteta su ugaone pozicije luminara( Sunca i Mjeseca) uz istovremeno blisku konjunkciju ili opoziciju sa Marsom ili Saturnom, a da pritom niti jedan benefik ne obrazuje nikakav dobar aspekt sa luminarima.

Takodje, vrlo je loše ako su malefici okcidentalni u odnosu na luminare (  ako izlaze poslije njih) i sa njima prave konjunkciju ili ako jedno svijetlo( Sunce ili Mjesec ) pravi konjunkciju sa jednim malefikom, a drugo svijetlo izlazi neposredno prije drugog malefika.

Mars naročito aflikuje Sunce kada je okcidentalan, a Saturn Mjesec kada je orjentalan u odnosu na njega, a pri tom se dispozitori svjetala nalaze u istom znaku u kom i svijetla ili u prvom polju. Vrlo loša je i situacija kada se svjetla nadju na uglu na stepenu ekvidistanca izmedju Marsa i Saturna. Arapski srednjevekovni astrolozi vjerovali su da dijete neće dugo poživjeti ako su vladari tripliciteta znaka ascendenta i vladari tripliciteta dominantnog svijetla u odnosu na vrijeme rodjenja postavljeni u kadentnom ili malefičnom polju bez dobrog aspekta sa beneficima Jupiterom ili Venerom. Opšti preduslov za prezivljavanje i, generalno, opšte dobre vitalne i materijalne uslove zivljenja predstavljaju vladari tripliciteta svijetla vremena što je Sunce po danu, Mjesec po noci. Prva dva vladara posebno.

Ako je karta tek rodjenog djeteta loša, onda se procjenjuje da će to dijete živjeti onoliko dana, nedjelja, mjeseci ili godina koliko stepeni ima do perfekcije aspekta izmedju ascendenta i malefika, Mjeseca i malefika, nekog ugla( prvo, sedmo, deseto i četvrto polje) i malefika. Šta tačno i šta prvo od ovoga, nije moguće tačno odrediti. Gdje postoji aspekt, tu se broji. Kardinalni znaci daju dane, fleksibilni mjesece, fiksni godine, ali to ne može biti uvijek pouzdano. Jedino gdje možemo biti sigurni biti jeste da sticaj loših pokazatelja, zajedno sa aflikovanim Mjesecom na uglu, daju vjerovatnoću vrlo kratkog životnog vijeka, uz preduslov da su benefici izvan svake pomoći (kadentni i bez aspekta ka bitnim faktorima).

Pravila za odrasle su drugačija. U dnevnim rodjenjima polazi se od Sunca,a u noćnim od Mjeseca. Da bi Sunce bilo hajleg neophodno je da isto bude na uglu ili sledujućoj od ugla, ili u muškom znaku ili muškoj četvrti. Muške četvrti su 12,11 i 10 polje, zatim prostor koji pokrivaju 6,5 i 4 polje. Ženske četvrti su prostori ostalih 6 polja. Ipak, nije dovoljno da SO bude u odgovarajucoj kuci ili muskom znaku da bi bilo hajleg. Ono mora da vidi, da je u aspektu sa planetom koja vlada domicilom, egzaltacijom, triplicitetom, terminom ili licem Sunca. Poslije Sunca za dnevno rodjenje kandidat za hajlega bice Mjesec ako se nalazi na uglu (bilo kom uglu, moze i ispod zemlje), sukcedentnoj od ugla, ili ženskom znaku, ili ženskoj četvrti i ako je u aspektu sa jednim od svojih dispozitora (vladarem znaka, egzaltacije, tripliciteta, termina ili lica). Ako ni Mjesec ne može da bude hajleg prema ovim uslovima, onda će hajleg biti stepen ascendentna što se sve dalje procjenjuje još prema nekim uslovima.