Mehanizam djelovanja astrologije II dio

Astrologija, magija i alhemija kao tri hermetičke discipline ili nauke ( ne nauke kako je smatra čovjek današnjice)  su međusobno neraskidivo povezane kako u teoriji tako i u praksi. Sve tri pretpostavljaju metafizičke preduslove za njihovo ispoljavanje u ovoj pojavnosti. Sa tih razloga, obzirom da je predmet astrologije “nefizička nebesa” ili metafizička u odnosu na fizička i pojavna i na kraju i u odnosu na naš propadljivi materijalni svijet, onda nije teško zaključiti kako astrologija u stvari funkcioniše.

Korijen mehanizma astrologije, i generalno svih hermetičkih disciplina, nalazimo u djelima filozofa negrčkih kultura, no za astrologiju, pogotovo horoskopsku, značajan je Plotin koji u svom obimnom djelu “Eneada” posvećuje se i temi astrologije  gdje u II knjizi sakupljenih misli ovog filozofa, u poglavlju naslovljenom “O tome da li zvijezde stvaraju” ili samo “O zvijezdama”, na gotovo petnaest strana, kroz  više pitanja, Plotin daje, ne samo šire odgovore o razlozima sudbine, vec i prirodi veze izmedju zvijezda i covjeka, odnosno, prirodi astroloskog djelovanja. Tako, II knjiga, u dijelu koji slijedi poslije spisa o prirodi neba i prirodi kretanja neba, posvećena je vrlo detaljno astrologiji, on navodi sledeće:

“Ranije sam, u drugim spisima, rekao da kretanje zvijezda znamenuje budućnost svega pojedinacnog, ali da ono ne stvara sve kao što se mnogima cini.”

Iz ovog teksta a i mnogih drugih filozofskih rasprava, mahom od strane Aristotela i Platona, jasno je zaključiti da zvijezde ne utiču, na čovjeka u smislu Njutnove mehanike, teorije gravitacije, elektromagnetne teorije i svih onih  naučnih stavova i argumenata  koji zapravo objašnjavaju fizičke zakone vidljivog dijela neba ne i način kako astrologija funkcioniše. U tom smislu između gravitacijskih ili bilo kojih drugih matematičkih formula bilo koje planete i ljudskog života ne postoji uzročno-posledična veza kako se to uvijek navodi u objašnjavanju astrologije jer priroda povezanosti neba i zemlje na kojoj počiva astrologija i njen pogled na svijet nikada nije niti će biti ona priroda kauze neba i zemlje onako kako to navode ne samo naučni krugovi već i većina astrologa.