Čovjek kao neponovljiva slika neba

Jedan ili dva faktora horoskopa natusa kao što je na primjer samo sunčev znak, ili položaj neke planete nikada neće otkriti širu sliku o pojedincu ili o nekom njegovom segmentu života. Razlog zašto je to tako jeste jedna nepobitna činjenica da čovjek nije samo znak, nije planeta, čovjek je mnogo više od toga što je determinisano dolaskom na ovaj svijet u određenom astrološkom trenutku.Sve ljudske osobine, slabosti, težnje, želje sreća i nesreća, dakle cjelokupan život sadržane su u tom neponovljivom astrološkom trenutku. Predstavljati se i vezivati sebe samo za horoskopski znak ili neku planetu po pravilu čovjeka dovodi u jedno stanje nerazumijevanja i zablude kako u pogledu svoje sopstvene prirode tako i u pogledu svijeta koji ga okružuje. Na taj način principi astrologije se narušavaju, modifikuju čega smo svjedoci još od prve pojave new age pokreta kroz istoriju.

Da bi se razumjela i pravilno protumačila natalna karta neophodno je upoznati se sa temperamentom natusa, njegovim opštim predsipozicijama za sreću ili nesreću kroz život i njegovo zdravlje, cjelokupan psihofizički potencijal, te na osnovu relevantnih signifikatora preći i na tumačenje drugih segmenata života. Tako ono od čega su uvijek polazi pri tumačenju natalnog horoskopa su sledeći personalni faktori koji se razmatraju:

 -Svijetlo doba rođenja( Sunce ili Mjesec u zavisnosti od vremena rođenja, ako je noćno rođenje uzima se Mjesec, ako je dnevno rođenje onda Sunce) 

-znak koji se uzdiže na ascendentu; 

-vladar ascendenta 

– Triplicitetni vladari vladara ascendenta 

– planete u prvoj kući u bliskoj konjukciji sa osom asc ili nekom planetom, vladarem ascendenta koje sve mogu a ne moraju ući u tumačenje personalnih faktora; 

-Vladari duše Merkur i Mjesec i aspekti;

 -Fortuna, njen vladar i aspekti; 

– Značajne fiksne zvijezde ( I i II magnitude) na ascendentu. 

Naravno sve gore navedeni faktori se prethodno moraju razmotriti i ispitati njihovo stanje i položaj da bi se donio konačni sud. Kao što se može vidjeti u igri je dosta faktora i tako se vjekovima od pojave prve horoskopske astrologije tumačio horoskop pojedinca.