Signifikatori u natalnoj karti

Planeta moze biti signifikator nečega konkretnog na tri nacina: prirodno ( u skladu sa prirodom planete ) slucajno ( sto je determinisano polozajem planete ) i posebno ( kada je planeta signifikator neke posebne prediktivne tehnike koja određuje bliže neku odnosnu oblast koja nas interesuje.

Prirodni signifikatori (planete) prije svega predstavljaju univerzalne stvari ili osobu i uvijek su korisni prilikom tumačenja horoskopa jer omogućavaju da se na jasan način utvrdi iz natalne figure ( natalne karte, mape) ko je ili šta je predstavljeno odnosnom planetom. Planeta dakle može biti prirodni signifikator ili dijela tijela, glave, organa ali i neke osobe, oblasti života itd. O tome su podučavali mnogi tradicionalni i arapski astrolozi poput Al-Birunija, Ibn Ezre i astrolozi srednjeg vijeka poput Gvida Bonattija. Tako Al-Biruni daje liste signifikacija i veza planeta sa vezama sa drugim ljudima koji nas okružuju, religijom,djelovima tijela itd. Naravno, sve gore navedeno tumacice se u zavisnosti od stanja planete( mundanog i zodijačkog) veze sa beneficima ili maleficima, drugim kućama horoskopa,njene brzine.

Bonatti ukratko daje sledeću listu prirodnih signifikatora kada tumači prirode planeta: Saturn označava očeve i pretke; Jupiter označava dušu, mudrost i substanciju; Mars označava braću; Sunce, očeve u dnevnim rođenjima i slavu, za noćna rođenja prirodni signifikator za oca je Saturn. Venera označava žene generalno, supruge i mlađe sestre;Merkur, mlađu braću; Mjesec je signifikator majke; Po Ibn Ezri u njegovoj ( Liber de nativitatibus, Venecija, 1448) Saturn je strah; Jupiter je lakoća i sloboda; Mars je gnijev; Sunce je nagrada i prepoznavanje, uticaj; Venera je zadovoljstvo; Merkur je nauka, inteligencija, komunikacija i sve merkurijanske stvari; Mjesec označava izgled tijela.

Planete u poziciji slučajnih signifikatora dobijaju tu ulogu zavisno od individualnog horoskopa, dakle specifične natalne figure pojedinačno koja se analizira. Ti signifikatori su specifični samo za tu natalnu figuru koju tumačimo. Slučajni signifikatori dakle, nastaju od planeta u datoj kući, ili kao vladari kuće bilo po znaku, egzaltaciji ili nekom drugom dostojanstvu znaka na vrhu kuće koja se tumači. Jupiter u 11. kući jedan je od primjera slučajnog signifikatora prijatelja pa će ih opisati kao dobrodušne, plemenite, radosne, vesele, nadahnute, a ako taj isti Jupiter vlada i 9. kućom, prijatelji će biti stranci, ljudi od vjere natusu.

Međutim kada je u pitanju više planeta u kući koju razmatramo, neophodno je odrediti planetu koja je najbolje determinisana i ona će preuzeti ulogu signifikatora i ako će veza sa ostalim planetama samo još više opisati prijatelje i mnogo više od toga. Npr. Mars, Sunce i Mjesec neka budu u 11.kući i neka znak na vrhu 11. kuće bude zodijački znak jarca. Sve tri planete se nalaze u 11.kući u fiksnom znaku vodolije i na neki način mogu biti slučajni signifikatori prijatelja, nade, vjere jer ta značenja pripadaju toj kući. Međutim činjenica da je Mars najbliži vrhu 11. kuće, ima vladarstvo po egzaltaciji i još je almuten te kuće, jasno je da će on biti dominantni slučajni signifikator 11. kuće , kuće prijatelja.

Treći način da se identifikuje signifikator, jeste da se koriste određena pravila i tehnika za pronalaženje signifikatora za konkretne segmente života ili pitanja kao što su brak, djeca,finansijie, profesija itd. Ova pravila podrazumijevaju pronalaženje jednoig ili više signifikatora oblasti ili pitanja koje ispitujemo, a često i konbinaciju prirodnih i slučajnih signifikatora.