Astrologija i podjela prostora

Kao što se može naslutiti iz samog naslova, astrologija kao simbolički jezik nebesa, opisuje svojom simbolikom i prostornu podjelu nekog područja, države ili grada kao i njihovih manjih djelova. Simbolika se može primijeniti jednako i na zatvoreni prostor kao i na otvoreni prostor . Da bi ta podjela mogla da se primijeni, drevni astrolozi su usavršili i oslanjali se na osnovne astrološke postulate i pravila koja su nažalost danas pogrešno interpretirana pa čak i zaboravljena. Da bi mogli da se isti principi primijene , astrolozi su morali imati kontakt sa živom slikom neba posmatrajući isto i uočavajući jasnu vezu između neba i zemlje. Primarno i sekundarno kretanje nebesa, četiri opazive tačke u prostoru,istočne , zapadne, južne i sjeverne, te grupe elemenata osnovni su temelji na kojima počiva mudrost astrologije. Ovaj kratak uvod je za početak dovoljan kako bismo mogli da objasnimo sistem svih daljih podjela vidljivih nebesa, tj. konkretno strana svijeta, na način kako su spoznali egipatski i grčki učenjaci astronomi i astrolozi poput kojih je svakako najpoznatiji Klaudije Ptolomej, astrolog, matematičar i kartograf.

Iz ovoga dalje slijedi da je za razumijevanje načina na koji astrolog dijeli horoskopski prostor prethodno se moraju savladati osnovni elementi nebeskog plana, odnosno, osnovni nebeski krugovi što svakako spada u astronomiju astrologije čak i u njene osnove koje se mogu pronaći u udženicima predmeta geografija za osnovnu školu. Ni jedna oblast na zemlji kada je konkretno podjela prostora u pitanju, ne može se podvoditi pod samo jedan zodijački znak, niti neka država ima sopstvenu natalnu kartu, jer astrološka pravila na kojima se zasniva bilo koja grana astrologije pa i mundana utemeljena su na viševjekovnom ispitivanju i spoznaji nebesa od strane prvih astronoma i astrologa Vavilona, Egipta, Grčke pa sve do poznog helenističkog perioda.

Ovdje ćemo se pozabaviti primarno podjelom prostora po elementima a to su kao što je poznato četiri primarna ontološka elementa od kojih sve počinje: vazduh, vatra,  zemlja i voda. Kako je ustanovljena podjela elemenata tako je podijeljen i cjelokupni svijet. Kao što se može i pretpostaviti triplicitetna podjela elemenata su  osnov cjelokupne astrologije kako natalne u smislu temperamenta i primjene svake od elementarnih grupa na karakter, fizikus natusa i njegovu psihu, tako i mundane astrologije. Oblašću mundanih ciklusa i podjela svijeta najviše se bavio Ptolomej, ali i arapski astrolozi poput Abu Ma’shar-a koji je u svemu slijedio Ptolomeja.

Dakle, u skladu sa četvornom podjelom na elemente, sve se u astrologiji bukvalno svodi na njih. Osim znakova Zodijaka pojedinačno na vatrene, vazdušne, zemljane i vodene tu su i godišnji kvartali pa je prolece vazdušno, ljeto vatreno, jesen vodena, a zima je zemljana. Prvi horoskopski kvadrant od 12. kuce do 10. je vazdušan, drugi od 10. do 7. je vatreni, treci od 7. do 4. je jesenji i poslednji do 1. je zimski. Lunarne faze, takodje, prva cetvrt je sangvinična,(element vazduh) druga kolerična (vatra) treća melanholična(zemlja) i četvrta flegmaticna (voda) . Planete dobijaju nekada više toplote, nekada više vlage u zavisnosti od helijacke faze itd. U osnovnoj, inicijalnoj, podjeli vatreni su Sunce i Mars, vazdušni je Jupiter, vodeni su Venera i Mjesec i zemljani su Merkur i Saturn. Vatreni triplicitet čine Ovan, Lav, Strijelac, vazdušni triplicitet Blizanci, Vaga, Vodolija, Zemljani triplicitet- Bik, Djevica, Jarac i vodeni triplicitet-Rak, Škorpija i Ribe. I tako dolazimo do podjele svijeta po elementarnim grupama gdje je osnov geografski centar kopnene mase po Ptolomeju kao što se može vidjeti u priloženom.

Sljedeći nivo koji se razmatra jesu podpodjele regiona u skladu sa primjenom ovog istog metoda u malom. Podjela u malom podrazumijeva da se unutar svakog kvadranta ponovo vrši podjela na 4 podkvadranta. Po ovoj podjeli teritorija Crne Gore npr. pripada vatrenom sjevero-zapadnom kvadrantu,gdje vladaju vatreni triplicitet znakova : ovan, lav i strijelac, te njihovi vladari, Sunce i Jupiter. Ako bismo zeljeli dalju podjelu nekog podregiona u Crnoj Gori, primjera radi Podgorice i naselja koja postoje u njoj i odredili pod kojom elementarnom grupom i stranom svijeta, naselja potpadaju podjela bi izgledala ovako:

Kao što se može vidjeti iz priloženog, svako naselje u ovom gradu pod vladarstvom je jedne triplicitetne grupe i povezano sa stranom svijeta i jasno se mogu dobiti određene mundane osobine kontinenta, područja, države, grada i naselja primjenjujući pravilno osnovne astrološke principe. Na ovaj način Ptolomej je na jasan način doveo u vezu zemlje, triplicitet i zvijezde tj, planete. Vatreni triplicitet je sjeverozapadni i uglavnom njime dominira Sunce i Jupiter. Opšta karakteristika naroda koji potpadaju pod vatrenim triplicitetom je nezavisnost, ljubav prema slobodi, vole oružje, marljivi, ratoborni itd. Pod simbolikom ove vatrene triplicitetne druge, ali i svake druge može se dobiti informacije i o geografskim osobinama zemljišta koje ispitujemo. U tom slučaju geografski u sjeverozapadnom dijelu Podgorice spadaju i dio novog dijela grada, Tološi i Rogami. Sjevero – istoku i vazdušnom triplicitetu pripadaju Zagorič, Nova varoš i Masline, dok jugozapadnom dijelu i vodenom triplicitetu pripadaju Dajbabe, Donja Gorica, Cemovsko polje itd.

Ako ispitujemo jugoistočni dio Podgorice gdje geografski se nalazi naselje Konik i nadalje vinogradi, plantaže, Karabuško polje, isti bi bio pod simbolikom zemjlanog tripliciteta Bika, Djevice i Jarca, za dnevnog vladara ima Veneru a za noćnog Mjesec. Iz ovog možemo zaključiti da su stanovnici tog dijela grada žudne prirode, pohotni, odani kako raznolikim zadovoljstvima, živahni. Geografski, kao i svi zemljani znaci južne simbolike, kao što je Bik npr, simbolizuju niske kuće, štale, pašnjake, plodna zemljišta, oranice, vinograde, uz simboliku jarca i suva i nepolodna zemljišta istovremeno, neobrađena zemljišta itd. Naravno, potpodjela pod kvadrantima može ići i dalje čak i u okviru nekog naselja, ulice, određenog mjesta, dijela puta i slično.