Plodnost i djeca u horoskopu

Ni jedna astrološka oblast u tradicionalnoj astrologiji nije tako razrađena kao što je oblast koja se tiče djece i generalno pokazatelja za plodnost. Ako se imaju u vidu nepobitne činjenice u vezi smrtnosti djece u minulim vjekovima, raznim bolestima, ratovima koje su pogađale čovječanstvo, onda ne treba da čudi ogromna građa u tradiciji povodom ovog pitanja. Potomstvo i fertilitet su osnova nastavka i produžetka ljudske vrste i kao takvo se uvijek dočekivalo sa velikom radošću u porodici, izuzimajući ekstremne izuzetke obojene nesrećnim sudbinama i kulturološkim i vjerskim uticajima. No, u svakom slučaju vjekovima su astrolozi revidirali i definisali brojna astrološka pravila i pokazatelje ne samo za plodnost, nego i za broj djece.

Suštinski danas je već naširoko poznato da je Jupiter jedan od primarnih signifikatora povodom ovog pitanja, ali ne i jedini, međutim većina autora tradicije zaključila je da je Jupiter prvi startni faktor u delineaciji ovog dijela natala. Zašto je Jupiter glavni starter povodom ovog pitanja nije teško zaključiti jer je kao prvo benefik, a kao drugo vlažan je po svojoj prirodi, a kako se vlažnost dovodi u vezu sa plodnosti, primarnim nagonima i tjelesnošću, onda je jasno zašto je Jupiter startni faktor za procjenu plodnosti. Pored toga, Jupiter je u astronomskom rasporedu prvi benefik i u vezi je sa 11. kucom u kojoj ostvaruje sopstvenu mundanu egzaltaciju, odnosno, mundano radovanje. Ptolomej u Tetrabiblosu to izričito ne navodi, ali samo konstatuje da je i 11.kuća, mjesto djece.

Dakle, uvećavajuća i benefična priroda Jupitera i neposredni odnos koji on ostvaruje sa 11. kućom kao suprotnom od pete su razlozi zašto je Jupiter starter za ovo pitanje. Paulus Aleksandrijski takođe podržava ovakvo razmišljanje, povezujući dijametralno suprotne kuće, 11. kuća je dakle povezana sa 5.kućom, kao i 3.kuća sa 9.kućom samo na osnovu dijametralnih djelova horoskopskog kruga. Osim toga, Jupiter je u mjestu egzaltacije i radovanja Venere kao simbola žudnosti i žena, a egzaltiran je i u raku koji je takođe vodeni i plodan znak čiji je vladar Mjesec koji se takođe dovodi u vezu sa ženom, majkom, trudnoćom i tijelom generalno. Potvrda za ovo gore navedeno ima još, ali ovo su neki osnovni razlozi i zaključci zašto se u delineaciji povodom ovoga uvijek startuje od Jupitera.

Naravno kao i za sve u astrologiji, taj isti Jupiter u horoskopu mora biti dobro integrisan što znači da je u plodnim znacima ( što su svi vodeni i djelimično zemljani znaci), da nije aflikovan od malefika, ali i od benefika koji su slučajni malefici, retrogradan , spaljen i da nije u lošoj mundanoj poziciji. Samo nakon ovih provjera Jupiter sa pravom može biti polazište za tumačenje ove oblasti. Pored Jupitera, bitni su i njegovi triplicitetni vladari jer u zavisnosti od njihovog stanja, međusobnog kontakta ili kontakta sa drugim planetama, zavisiće i mogućnost začeća ili jalovosti kod natusa. Dobro integrisan Jupiter posebno u plodnim znacima, ili u fiksnim ( fiksno je oznaka za maksimum) uz dobro integrisane vladare njegovog tripliciteta ukazaće na veći broj djece. Suprotno je kada se isti Jupiter nalazi u vatrenim i vazdušnim znacima, okcidentalan, spalljen i u kontaktu sa maleficima, bilo slučajnim bilo esencijalnim neće ukazati na djecu ili u najboljem slučaju na manji broj djece.

Druga planeta koja treba razmotriti povodom ovog pitanja jeste Merkur koji takođe mora biti prominentan, na jednom od uglova, neoštećen i slobodan od sunčevih zraka. Merkur je inače univerzalni signifikator za djecu i na taj način on je pored Jupitera univerzalni signifikator potomstva.Osim Jupitera i Merkura, signifikator djece biće Venera ili Mjesec. Zapravo, prvi signifikator djece biće ona planeta iz navedene delineacije koja je najistaknutija i najsnažnija u natalnom horoskopu, tu je i vladar tacke djece prema formuli asc+JU-SA danju, obrnuto u noćnim rodjenjima, pa tek onda znak u petoj kući, sa sve vladarem pete kuće i aspektima koje pravi. kao što se može zaključiti, uključeno je više horoskopskih faktora.

Kada je broj djece u pitanju, postoje dva pravila. prvo pravilo jeste to da će broj znakova između istaknutijeg od dva vladara elementa znaka Jupitera i ascendenta pokazati i broj djece. Ako se na tom rastojanju nadju benefici Jupiter i Venera broj djece će biti uvecan za dvoje. Dvotjelesni znaci takodje, računaju se kao dva, ne jedan. Mars i Saturn oduzimaju broj djece, međutim ako su malefici dostojanstveni i oslobodjeni bilo kakvog oštećenja (spaljenosti i lošeg aspekta) onda će i oni pokazati povećanje broja djece u odnosu na broj znakova, ali će jedno dete, ili biti odbačeno, ili će umrijeti, ili će biti u lošem i otudjenom odnosu sa roditeljem ciji se natal analizira. Varijacija tu ima puno, može se prosto raditi o bolesnom djetetu ili problemima sa kojima će se suočiti roditelj čiji natal se analizira.

Drugo pravilo je da, ako se jači od dva vladara Jupiterovog tripliciteta nadje na mc u osoba će imati jedno ili četvoro djece. Na dsc sedmoro ili jedno. Ako se desi da je jači vladar tripliciteta kadentan u odnosu na meridijansku osu, (šesta, osma, treća i 12 kuća) onda se broji od ASC do njega prema broju znakova i planeta u tom dijelu Zodijaka. Pol djece se rješava na sledeći način: ako je najprominentniji signifikator muška planeta u muškom znaku, djeca će biti muška. Ako je ženska u ženskom, onda će osoba imati djevojčice. Najčešće je u pitanju kombinacija roda planete i znaka i tada treba dodatno pogledati tačke kćerki i sinova. Formula za žensku djecu je asc+VE-MO danju, obrnuto noću.

Tačka sinova asc+SO-JU danju, obrnuto noću. Pozicija tačke i prominentnost njenog vladara dodatno ce reci da li ce, uz primarnog signifikatora, prevladavati muski ili zenski princip. Posebno se analizira MC i 11. kuca. Planeta na MC- u ili u bliskom aspektu do 3 stepena sa ovom tačkom, znak u kojem se MC nalazi, kao i znak i planeta u 11. takođe odredjuju pol djece. Ptolomej to drugačije razmatra za razliku od poznih autora tradicije jer on nije razmatrao triplicitetne vladare i univerzalne signifikatore za djecu već je poznat kao što je i navedeno u tekstu po tumačenju i uzimanju u obzir dijametralno suprotnih djelova horoskopskog kruga.