Religioznost i duhovni kapacitet u natalu

Moralni i duhovni aspekt pojedinca danas je sve teže jasno predočiti i objasniti obzirom da se svijest u pogledu toga dosta izmijenila pod uticajem mnogobrojnih kako religijskih i duhovnih pravaca tako i kvazi duhovnih sekti koje su u stvari doprinijele da danas maltene imamo jednu rapsodiju i procvat raznih učenja nazvanih pod zajedničkim imenom new age ili novo doba. Doduše, počeci new age-a bili su vidljivi već krajem osamnaestog vijeka i utrli put današnjoj “duhovnosti” ćovjeka. Iz tog razloga postavlja se logično pitanje šta danas za nekog predstavljaju moralne norme i duhovnost kao takva? kakva je to duhovnost, i kakvu vrijednost ona danas uopšte ima? Kako se astrološkom sombolikom baš sve može opravdati, i predmetna tema koliko god djelovala određenim ljudima kao tabu i ona se kao i druge oblasti natala ,može putem osnovnih astroloških pokazatelja objasniti.

Tradicionalna astrologija je razvila astrološka pravila procjene moralnosti, duhovnog kapaciteta osobe, inteligencije i obrazovanja natusa kroz mnogobrojna pravila. Kuća koja se primarno vezuje za prethodno navedeno jeste deveta kuća, koja i ako kadentna, mjesto je radovanja Sunca i redosledom haldejskog poretka odgovara velikom benefiku Jupiteru te stoga ne čudi da je baš ta kuća rezervisana između ostalog i za pitanja duhovnosti. Nazivaju je još i kućom daljina, zakona i vjere, putovanja koja se uglavnom vezuju za hodočašća.,zarad sticanja duhovnog uvida što sve jeste pod signifikacijom Jupitera. Kao takva, njoj je suprotna treća kuća gdje se Mjesec raduje, i stoga zaključujemo da i ako suprotne ove dvije kuće su povezane kao što je povezana mjesečeva svjetlost sa solarnom i izavisna od nje , pa se smatra da ove dvije kuće zajedno održavaju esenciju jednog, jedinog, izvora i Boga. Mjesec je inače kosignifikator svih stvari o kojoj god oblasti astrologije da se radi pa se takođe uzima u obzir prilikom procjene kvaliteta duševnog dijela ličnosti natusa. dok se Merkur procjenjuje za pitanja inteligencije natusa.

Iz gore navedenog se dakle jasno izvlači zaključak da su tradicionalni astrolozi jasno pravili distinkciju između različitih signifikacija koja deveta kuća nosi,a to su: duhovnost, releigiozne težnje i moralna načela kao i kapaciteti da se bude u stanju da se na jasan i pouzdana način razumije ne samo sopstvena vjera, njena načela i sam Bog, već i sposobnost razumijevanja i učenja iz nakupljenih iskustava , snalaženja u svijetu oko sebe, što je savremena psihologija definisala kao inteligencija. Na taj način inteligencija, artikulacija govora, načina izražavanja, razumijevanja pod značenjem je treće kuće.

Benefici koji su ili vladaju devetim mundanim poljem ( Venera, Jupiter i Sunce kao predstavnik duha) donose priznanja i mudrost natusu. Obično ta priznanja dolaze od konvencionalnih religija i pravaca mada nužno nije uvijek pravilo. Ako Merkur vlada ili je udevetoj kući, sama simbolika postaje mnogo kompleksnija sa razloga jer je Merkur posjeduje neutralnu i promjenljivu prirodu i kao takav važno je da kojim planetama i na koji način je povezan. Ako je dobro postavljen obzirom da je planeta intelekta, simbolizujeviše teološki i intelektualni aspekt religije, pa se može zakljuičiti da je natus ako je hrišćanin okrenut predavanjima i teološkim raspravama u okviru istog, u Judaizmu isto, u Islamu takođe. U svakom slučaju ovdje možemo zaključiti da se provlači filozofski aspekt religije i da natus na taj način spoznaje Boga.

Venera i Mjesec daju sposobnost divinacije ( proricanja ), prediktivne i intenzivne snove, dakle vladar devete je ili na neki način povezan sa njima ili su Mjesec i venera vladari devete ili su u devetoj kući, pri tom naravno mogu biti ne samo vladari znaka devete kuće već i vladari manjih dostojanstava poput egzaltacije ili termina. Mnoge sekte koje slave ženke aspekte duhovnosti, razni ženski feministički pokreti danas, tantričke sekte, poznati neopaganski tzv.Vika pokreti posebno od šezedetih godina prošlog vijeka do dana današnjeg pod simbolikom su ove dvije planete.

Malefici kao i u drugim djelovima natalne analize, ne donose ništa dobro ni kada je simbolika devete kuće u pitanju, najčešće svetogrđe, loše ponašanje blasfemiju prema svojoj vjeri i prekidanje obrazovanja na neki način. Ibn Ezra navodi da Saturn u devetoj kući “čini natusa slabim i nemoćnim u svojoj vjeri ” što nije ništa drugo nego ogromna sumnja i nezadovoljstvo vjerom kojoj natus pripada, dok Firmik Materno ukazuje da će se u tom slučaju raditi o magičaru ( čarobnjaku, vješcu) dok danas pod signifikacijom Saturna može biti i gola materijalistička nauka . JUžni čvor takođe ukazuje na neki gubitak ili odmetništvo od religije ili čak asketski način života.

Sama priroda kvaliteta znaka devete kuće kako Gvido Bonatti navodi , takođe je važno uzeti u obzir prilikom procjene i tumačenja religioznog i duhovnog aspekta natusa pa tako kardinalan kvalitet ukazuje na mijenjanje vjere i religije natusa kojoj pripada u nešto gore, promjenljvi kvalitet ukazaće na preispitivanje ideje Boga kao i mijenjanje religije dok fiksni znak u devetoj kući ukazuje na strogo obavezujuće ponašanje natusa prema religiji /sekti koju slijedi, te održavanje korijena, tradicije njihovih roditelja itd.

Utvrđivanje najsnažnije postavljenog signifikatora religije, vjere i duhovnih aspiracija nesumnjivo jasnije naznačava opredijeljenost natusa istoj, pa Bonatti daje niz pravila povodom pronalaženja njasnažnijeg signifikatora i navodi da je to ona planeta najbliža vrhu devete kuće, ili je u devetoj kući ili je almuten te kuće.

Ako je u pitanju Merkur na primjer , oslobođen od sunčevih zraka, brz, zodijački i mudano jak, neometen od malefika( izuzetak dobro postavljen malefik) te uz dobro stanje njegovog dispozitora ukazaće na natusa koji je postojan u vjeri i nauci ( što se posebno u srednovjekovnom periodu nije odvajalo) Ako je u vodoliji a u benefičnom aspektu sa Saturnom koji je dobro postavljen, ukazuje da će natus biti hvale vrijedan, moralan, religiozan, promoćuran, da će lako savladavati gradivo, biti dobar učenik i da neće biti zainteresovan za bilo kakav profit. Ako ga na isti način aspektuje Jupiter, natus će se usmjeriti na pravne nauke, građansko i crkveno ( kaknonsko) pravo, pratiće ga dobra reputacija i počasti i imaće naklonost ljudi od položaja itd.

Ako je Saturn almuten devete kuće natus se jednako može okrenuti magiji i misticizmu i religijama koje se odnose na asketske aspiracije, Jupiter ukazuje na religiozne dostojnike koji veličaju i vole čovjeka, biskupe, arhibiskupe i ostale koji vladaju u crkvi.

Ako je Mars signifikator religije, natus će je mrzjeti, a ako je Sunce natus će pripadati plemenitoj religiji koja će na neki način uspostaviti sklad između duhovnih i prolaznih materijalnih stvari, dok će Mjesec ukazati na stalne promjene mišljenja i principa kako u smislu religioznih tako i duhovnih težnji itd.

Tradicija nalaže i upotrebu odgovarajućih tačaka kod natusa, kao što su tačka duha ali i tacka vjere/zakona sa formulom ASC+MO-ME danju, obrnuto noću., dok bi treća i deveta kuća na neki način trebale da budu povezane da bi se mogao izvesti jasan zaključak o duhovnom kapacitetu natusa.