Primarna motivacija u natalnoj karti

Primarna motivacija kod natusa nije nešto fiksno i nešto što će cijelog života biti njegov centar svijeta, iz prostog razloga što se čovjek mijenja, a uzroci promjene mogu biti kako objektivne tako i subjektivne prirode. Slika neba, nije niti može biti mrtva slika života rođenog, a li jeste jedan neponovljivi trenutak pri dolasku natusa na ovaj svijet. Isto se odnosi i na hiljade rođenih baš u tom istom trenutku, baš u tom istom trenutku se potpisuju ugovori,sklapaju brakovi i poslovi, raskidaju kontakti itd. Šta nam sve ovo govori? Da je u tumačenju bilo koje vrste horoskopa od natalnog pa sve do horarnog bitan sam kontekst od koga se prevashodno polazi kada se tumači slika neba, takođe život rođenog je promjenljiv, prioriteti se mijenjaju pa i gore spomenuta primarna motivacija.

Ascendent, prva kuća, istok, u astrologiji oduvijek je simbolizovao natusov život, tijelo, vještine i talente, fizičke kapacitete, vitalnost i primarnu motivaciju. Uvijek se na početku razmatra pri analizi ličnosti natusa i stanja koja se vezuju za isto. Stoga šta je primarna motivacija natusa, zavisiće od položaja vladara ascendenta, a posebno stanja i položaja njegovih triplicitetnih vladara, prethodno je potrebno se uvjeriti da li se radi o dnevnom ili noćnom rođenju. Ako se Sunce nalazi na potezu od sedme do dvanaeste kuće radi se o dnevnom rođenju, a ako je na potezu od prve do šeste u pitanju je noćno rođenje.

Shodno prednje navedenom, triplicitetni vladari znaka na ascendentu upravo reprezentuju između ostalog i primarnu motivaciju natusa. Primarna motivacija je dakle ta volja, snaga koja u zavisnosti od snage triplictetnih vladara se mijenja ili jača ili slabi. Prvi triplicitetni vladar znaka na scendentu u dnevnoj karti je njen prvi dnevni vladar, u noćnoj karti drugi triplicitetni vladar gdje je neophodno zamijeniti njihova mjesta. Arapski autori su triplicitetnim vladarima dali i trećine života. Tako da je prvi triplicitetni vladar znaka na ascendentu u dnevnoj karti predstavlja prvu trećinu života, drugi drugu, a treći treću trećinu života. To bi praktično izgledalo ovako: ako bi pretpostavili prosječni životni vijek od 75 godina života, taj broj bi podijelili sa tri i dobili bi prvu trećinu života od 25 godina, druga trećina narednih 25 godina pa sve do 75 godine života.

Triplicitetni vladari se mogu upotrebljavati i na drugi način, shodno Ptolomejevim signifikatorima vremena koje on dodjeljuje planetama. Tako, Mjesec vlada do 4. godine života, Merkur do 14, Venera do 22, Sunce do 41, Mars do 56, Jupiter do 68 i posle tih godina je životni period pod vladarstvom Saturna. Dakle u skladu sa navedenim tehnikama, kod natusa se može otkriti njegovo stanje fizikusa, zdravstveno stanje, kvalitet života, te njegovog intenziteta ili nedostatka istog, kao i već navedena primarna motivacija. Horoskop se dakle ne može i ne smije posmatrati izvan života rođenog, on mora odražavati pravo stanje njegovog života, početni impluls koji normalno tokom vremena varira.

Za procjenu dužine života rođenog može se i alkohoden ( davalac života) upotrijebiti, na način što će se postupiti na isti način kao i sa znakom na ascendentu. Ako je bilo koji od triplicitetnih vladara jak, ugaon, neometen od malefika ili spaljen,  i snaga volje i primarna motivacija će biti jaka, životna esencija natusa biće u procvatu, zdravlje na vrhuncu, talenti i osobine natusa pravilno ispoljeni itd,ako je suprotno, biče loš i kvalitet života. Nakon što se odredi primarna motivacija natusa i procijeni gdje je to natus primarno motivisan i da li će ostati dosljedan tome ili će pronaći neki drugi fokus, procjenjuje se snaga realizacije iste. Ako na primjer, drugi triplicitetni vladar znaka na ascendentu  a koji predstavlja drugu trećinu života, narednih 25 godina života, kadentan, aflikovan, neće doći do realizacije onog za čim natus žudi, ili će isti imati problema i poteškoća da se ostvari u onome što primarno želi.

Na primjeru ovdje navedenom, tumačimo primarnu motivaciju natusa i vidimo da se na istoku uzdiže vodeni znak Riba. Venera, Mars i Mjesec su vladari, ovog vodenog tripliciteta, jer se radi o dnevnom rođenju. U prvoj trećini svog života, kojom je vladala Venera iz 10. kuće, natus se bavio umjetnošcu (crtanje, slikanje). Namjeravao je da postane umjetnik i pohađao je likovnu akademiju u period od 18 do 21 godine života, čak je i radio sa umjetnikom i ilustratorima u tom periodu života.

Od 25. do 50. godine, za vrijeme Marsove vladavine, natus je primarnu motivaciju usmjerio na obrazovanje, filozofiji i istraživanje i putovanja  jer Mars vlada 9. kućom. Treća trećina njegovog života, 50 do 75, godine kojom je vladao Mjesec na ascendentu, čiji je dispozitor Jupiter koji je i vladar ascendenta, ukazuje da će natus biti usmjeren u konačnom na sebe, misticizam, viša znanja, obzirom da je Jupiter u devetom znaku i devetoj kući.

Ovako se dakle ova tehnika može koristiti i za druga područja života. Važno je istaći i to da će valjan astrološki sud isključivo i samo proizaći iz konsultacije pomiješanih snaga planeta te konbinacije sa ostalim prediktivnim natalnim  tehnikama poput Ptolomejevih signifikatora vremena te Firdarskog i podfirdarskog perioda života.