Natalni pokazatelji loše životne sreće

Sreća je relativan pojam i ako bismo išli u detaljnije razmatranje pojma sreće, tj.šta je za nekog sreća, izgubila bi se poenta i svrha ove teme kojom se bavimo u ovom postu. Ipak mnogi će se jednostavno složiti da je opšta životna sreća nešto što ide utabanim tokom u životu, bez naglih i loših događaja, tragičnih dešavanja i gubitka zdravlja pa i života. U tradicionalnim astrološkim izvorima shodno periodu kada je astrološka mudrost bila na vrhuncu svoje moći,bitno je bilo razmotriti prvenstveno astrološke faktore koju su se ticali dužine života natusa, njegove sposobnosti da se lakše ili teže nosi sa životnim nedaćama, potom se procjenjivao status i položaj samog vlasnika natala da bi se tek u skladu sa kontekstom tumačila dalja sudbina natusa. Ta teška vremena su iziskivala i tako opsežne analize iz prostog razloga jer je bila rijetkost da natus doživi čak i neke srednje godine života.

Pored toga društveno uređenje i jasno podijeljen klasni sistem je uticao naravno i na tadašnje astrologe koji su naravno u skladu sa tim vremenima i jasno razvili pravila za dobre i loše pokazatelje za opštu životnu sreću. Dobri životni preduslovi, porijeklo,status, napredovanje, dobro fizičko i duševno stanje je nešto što je obuhvatalo pojam opšte životne sreće. Pa su tako najčešće su za opštu životnu sreću odgovorni luminari (svijetla) Sunce i Mjesec ili svjetlo doba rođenja u zavisnosti od toga da li se radi o dnevnom ili noćnom rođenju. Pored toga, u praksi se određivao i vladar geniture shodno Ezrinoj formuli pa se pored njjega naravno polazilo i od ascendenta te se posmatrao i vladar časa vremena rođenja. U zavisnosti od većeg broja svjedočanstava jedna planeta, čak i dvije su na taj način postajale signifikatori životne snage i volje natusa te na taj način jasno opisivale njegovu sudbinu. Benefici na ascendentu, takođe i na drugim uglovima, svijetla u dobrim kućama su jasno ukazivali na zaključak da će natus imati povoljnosti i sreće u životu, da će ga uglavnom pratiti povoljne životne okolnosti bez većih životnih trzavica i problema.

Suprotno tome, astrološki su definisana i pravila za procjenu ropstva ili teških nedaća u natalnoj figuri, u tom smislu pravila koja su seticala ropstva, ili statusa sličnog ropstvu se danas takođe mogu primijeniti premda je ropstvo kao takvo davno nestalo, ipak se delineacijom astroloških faktora može zaključiti kakav će status natusa biti, hoće li na bilo koji način biti podređen nekome ili nečemu i kakav će mu biti u suštini kvalitet njegovog života.

Dakle, astrološki faktore za ropstvo i teške nedaće su:

-Svijetla u kadentnim kućama, posebno u 12 i 8 kući

-Svjetla i benefici ( Venera i Jupiter) spori u kretanju.

-Malefici angularni ili sukcedentni.

-Benefici kadentni.

– Dispozitori luminara kadentni ili debilitirani, ili peregrirani.

-Aflikovana svijetla.

Kada se u natalnom horoskopu nađu dva ili više ovih pokazatelja, natus će biti neko ko je rođen u teškim životnim okolnostima iili neko ko će biti niskog socijalnog statusa, takođe neko koga neće u suštini pratiti opšta životna sreća. Nekada se za takvog čovjeka tumačilo da će biti rob svog gospodara dok danas možemo izvesti delineaciju da će njehova imovina, posjed biti u vlasništvu drugog čovjeka, da će imati probleme oko imovine, da neće napredovati u životu itd. kada nije prisutan ni jedan od gore navedenih uslova, natus će uglavnom voditi miran život ispunjen srećnim okolnostima, ipak uglavnom su prisutna pomiješana svjedočanstva.

U “Liber Hermeticus” se navodi da kada su Sunce i Mjesec u natalu natusa u terminima malefika, slabi, spori ili unesrećeni od malefika, natus ne samo da je ropskog porijekla nego će to i ostati tokom svog cijelog života. Ako su benefici u boljem stanju nego malefici, brzi i usrećeni ili aspektuju uglove ili svijetla, natus će se osloboditi ropstva i tešlih životnih prilika tokom života i doći će do većih pozicija.

U vezi sa navedenim, kada se procijene osnovni horoskopski faktori u vezi sa ovom temom, pristupa se analizi dispozitora svjetala ili ascendenta ili nekog drugog signifikatora koji su u stvari ključ za tumačenje ishoda daljih dešavanja kod natusa. Firmik na primjer, kada procjenjuje natalna pitanja koja se tiču toga da li će natus pasti u ropstvo i teške životne okolnosti, navodi stanje dispozitora, ascendenta, desete kuće i luminara. Tako, ako su dispozitori navedenih uglova i lumonara kadentni posebno u šestoj i dvanaestoj kući, slabi, spori u kretanju, debilitiranu, natus će iz slave i srećnih okolnosti pasti u bijedu i potlačenost, što se može primijeniti i za obrnutu situaciju.