O predikcijama i one koje to nijesu

Termin predikcija se čini da se odomaćio odavno već, pogotovo u savremenom dobu, ali se zaboravlja njegovo izvorno značenje koje je posebno bitno za temu kojom ću se baviti u ovom tekstu. Predikcija ( lat predictio) je u prevodu predkazivanje događaja koji se još nijesu desili, drugi naziv je proricanje, predviđanje kao i gatanje. Ovo poslednje se usko vezuje za sve one okultne i gatalačke vještine gdje se angažuje um konbinovan sa simbolima nebitno da li su u pitanju nebeski simboli ili neki drugi koji se prate i iz kojih se teži da se izvedu jasni zaključci u pogledu stvari koje se još uvijek nijesu desile.

Termin predikcija je zapravo jedan širok pojam koji definitivno nosi značenje predviđanja, ali se ne odnosi usko samo na astrologiju, hiromantiju, geomantiju, tarot i sve one divinacijske discipline koje su poznate ljudskom rodu, već se predikcije daju i u ekonomiji, analitici,raznim socijalnim kretanjima, itd.Još jedan termin koji je često u upotrebi jeste prognoza, što znači određivanje ishoda nekog stanja koje je već u toku ili u očekivanju, predviđanje, pretskazivanje, zaključivanje unapred o čemu, npr. o toku i ishodu neke bolesti. (grč.)za šta se najprije vezuje ovaj termin.Iz navedenog proizilazi da se isti odomaćio u dekumbiturnim horoskopima koji izviru iz izvorne katarhai astrologije.Tema koja je pred vama se isključivo bavi predikcijama kao sastavnim dijelom astrološke vještine, i šta se sve pod predikcijom podrazumijeva ili ne podrazumijeva.

Uprkos jednom širokom trendu, posebno kod uglavnom većine savremenih astrologa gdje oni pod istima smatraju predskazivanje opštepoznatih činjenica i događaja kako u životu pojedinca tako i mundano, moram naglasiti da to nijesu i ne mogu biti predikcije. Predikcije slijede nakon delineacije horoskopa i daju odgovore na pitanja: Kada i Gdje. Predvidjeti opštepoznate činjenice što imamo prilike da pročitamo u štampi, preko raznih astroloških ili poluastroloških portala, nije ništa posebno.

Primjer za to su česte mundane prognoze događaja, čak i onih koji ne razumiju ni osnove astrologije, no to je samo po sebi druga priča. U vezi sa tim, u štampi ćemo često imati prilike da pročitamo brojne prognoze “astrologa” o poplavama, zemljotresima, bolestima, gladi i ostalim pošastima, a da astrolog uopšte ne definiše to svoje predviđanje i svede ga na konkretno ” Kada”, “Gdje” “Kako”, ” Da li” . Laičkoj javnosti jeste veoma primamljivo da čuje ili pročita pompezne naslove u pogedu gore navedenog, ali zaboravlja da se u stvari radi o opštepoznatim činjenicama gdje se svake božje godine dešavaju i zemljotresi, poplave, bolesti, negdje u svijetu. Posebno je frapantna činjenica da se predikcije daju za planetu zemlju što je jedan nonsens nastao kao posledica izvitopirenog savremenog uma čovjeka željnog popularnosti i lake zarade. Stoga valja naglasiti da to sve nijesu predikcije i to se najbolje da opisati u jednoj poznatoj narodnoj mudrosti ” I Ćorava koka jedno zrno ubode”.

Na isti način se zloupotrebljavaju predikcije u natalnoj oblasti astrologije, gdje se imaju prilike čuti i pročitati uopštene prognoze o nečijem životu, pored toga većina od analiza horoskopa liči sve više na udovoljavanje nečijem egu nego li na realnim činjenicama. Posebno se istču takozvane priče o nekom tobožnjem “prošlom životu ili životima” gdje onaj koji daje takva tumačenja može spakovati mnogo toga što se ne može nikada sa sigurnošću provjeriti ili dokazati. Pored toga “prognoze” zasnovane na već ispričanim životnim detaljima od strane klijenta, astrologu takođe se ne mogu nazvati predikcijama već jednostavno drugačije ispričanoj priči nakićenoj svim hvalospjevima i karmičkim glupostima kojima obiluju danas većina astroloških analiza.

Astrolozi prošlosti, pri čemu mislim na tradicionalne astrologe su imali veliki asortiman prediktivnih tehnika i bili su usmjereni na konkretne događaje u bliskoj i u daljoj budućnosti, prethodna delineacija se podrazumijevala i uvijek završavala konkretnom predikcijom koja najčešće nije morala niti je trebala da se svidi onome ko dolazi kod astrologa. Tu dolazimo do ključnih stvari u vezi predikcije,a to je da astrolog prilikom davanja iste mora biti nepristrasan i da se trudi da bude jasan i sažet. Jedan od poznatih srednjovjekovnih engleskih astrologa Wilijam Lili navodi:

” Budi human, uljudan, prijatelj svima, lako dostupan, ne opterećuj nesrećnike užasom grubih prosuđivanja; u takvim slučajevima upoznaj ih sa njihovom teškom sudbinom postepeno. Ne dozvoli da te nikakvo zemaljsko bogatstvo navede na pogrešno prosuđivanje ili prosuđivanje koje će obeščastiti ovu božansku nauku”

Iz gore navedenog, jasno je šta treba da se podrazumijeva pod astrološkom predikcijom,a šta spada u zloupotrebljavanje iste koje najbliže liči na jednu lijepo prepakovanu priču koja najčešće nema veze sa realnim činjeničnim stanjem u životu natusa.