Sreća u horoskopu

Prije bilo kakve dalje astrološke analize ili neke intervencije vrlo je važno procijeniti opšte pokazatelje za sreću ili nesreću pojedinca. Astrološke metode za procjenu nečije sreće ili nesreće koje su nam na raspolaganju uglavnom datiraju iz helenističke , grčke ere, ali su srednjovjekovni Arapi bili ti koji su ove metode revidirali. Wilijam Lili kada govori o opštoj životnoj sreći ili nesreći natusa polazi od utvrđivanja vladara geniture ili vladara horoskopa ili almutena karte. Nakon toga polazi od traženja svjedočanstava dobrog položaja planeta bilo da su one u svojim esencijalnim dostojanstvima ili da primaju jedna drugu iz takvih dostojanstava, i donosi sud o opštoj sreći natusa u smislu stepena poštovanja, položaja u društvu.  Suprotno tome, ako je najveći broj planeta u svom padu ili zgonu, u kadnentim kućama ili su signifikatori peregrirani, natus će pretrpjeti štetu i mnoge nesreće kroz život. Lili je uzimao i osrednjost u svjedočanstvima u smislu dobrog esencijalnog utvrđenja nke planete ali u lošim djelovima neba ili obrnuto  što će ukazati na promjenljivu sreću,ali i sporost i prepreke u uživanju u toj istoj sreći.

Dorotej Sidonski kada tumači uošte sreću natusa polazi i od tumačenja zdravlja za šta prvo konsultuje svijetlo doba vremena u zavisnosti od toga da li se radi o dnevnom ili noćnom rođenju. Pa tako ako je osoba rođenja po danu treba pogledati Sunce i njegove triplicitetne vladare, a ako je osoba rođena po noći, Mjesec i njegove vladare trojstva. Prosuđujući stanje vladara trojstva svijetla vremena rođenja Dorotej donsoi sud o sreći natusa na način da ako su oba vladara trojstva u dobrim kućama opšta sreća io radost bićr izvrsna, a ako je prvi od vladara trojstva u dobroj kući a drugi u lošoj, tada to označava sreću i dobro stanje u životu na početku života, dok će se kasnije tokom života ta sreća “pokvariti”. Ako su oba u lošim kadentnim poljima tada će osoba živjeti bijedno, a pogotovo ako su malefici na uglovima i u kvadratu ili opoziciji sa vladarima trojstva svijetla vremena.

Interesantno je takođe i to da Dorotej  kada govori  o simbolici zaštite određene planete od zla i nesreće istu zaštitu prognozira u zavisnosti od brzine odnosne planete odnosno od njenog kretanja kroz zodijačke znake pa tako ako se nađe Jupiter na uglu loše karte rođenja, on će ukloniti zlo za vrijeme od 12 godina, no ukoliko je on u sledujućoj kući ( što je druga kuća) tada će on ukloniti zlo dok ne dođe do znaka u kojem će označavati zlo. Ako je Venera na uglu ona će ukloniti zlo u roku od osam godina itd. Pored vladara trojstva svijetla vremena  ako se pronađu da su u lošim kućama, gleda se i tačka fortune i njeni vladari itd.

Uglavnom, najosnovniji pokazatelji za sreću ili nesreću kod nekog pojedinca možemo svesti na sledeće:

Svijetlo doba rodjenja, Sunce danju, Mjesec noću. Njegova pozicija prema znaku, kuci i aspektima, bliskim do 5 stepeni posebno. Dobro bi bilo da je svijetlo rođenja na uglu, da je zodijački snažno i naravno u dobrim aspektima sa beneficima ili vladarem asc ili stepenom istog i da nema veze sa Marsom i Saturnom. Triplicitetni dispozitori svjetla rođenja, naročito prva dva, da su u ugaonoj poziciji ili XI, V ili IX Kući. Velikom srećom se smatra i ako je prvi vladar tripliciteta znaka svijetla doba rođenja u bliskom aspektu sa Mjesecom ili Suncem ili na nekom uglu.

Sreća se obavezno procjenjuje prema stanju vladara ascendenta, MC, i tačke fortune. Za fortunu je dobro da je znacima benefika ili u znaku lava i i raka, da je povezana sa beneficima ili nekom od srećnih fiksnih zvijezda kao npr. Regulusom, Spikom ili Antaresom.

Loše je naravno ako su malefici ( Mars i Saturn ) u drugoj kući, ako nijesu u svojim dostojanstvima, ako je Mjesec u ugaonoj poziciji i konjukciji, kvadratu ili opoziciji sa maleficima i kad je u padu svjetlosti, ako su benefici kadentni itd.