Astrologija i hermetizam III dio

Hermetizam ( lat. Hermeticus), hermetika najednostavnije možemo definisati kao  filozofsko i gnostičko  znanje o tajnama pojavnog i metafizičkog svijeta a koje je prenijeto od Hermesa, Tota, po čemu je ovo sveobuhvatno učenje i dobilo ime. Prve istorijske zapise o ovom umijeću ili velikom djelu, vještini nalazimo u četrdeset dvije knjige o egipatskom Totu ili Hermesu. Pretpostavlja se da su te knjige osnov ovog znanja, a Hermes ili Tot ili svima poznat Merkur donositelj tog znanja ljudskoj rasi. Kako god ga percipirali, bilo kao boga ili kao polubožansko ili ljudsko biće,nesumnjiv je bio njegov doprinos čovječantsvu. Tako ovo učenje dobija termin Hermetizam kako bi u suštini predstavio korpus i sinkretizam religijsko-mističnih pravaca egipatsko-helenističke misli u drevnoj Aleksandriji kao kulturnom i intelektualnom stožeru tadašnjeg doba.

Pored sinkretizma mnogih filozofskih pravaca kojima je prožet hermetizam, poput platonizma, neoplatonizma, stoicizma, skupa sa religijskim konceptima Egipta, Grčke i Vavilonai Persije, hermetizam je prožet i magijsko-gnostičkom praksom, pa se kao dio njegovog učenja grubo mogu izdvojiti sledeće discipline: to su astrologija, alhemija i magija ( teurgija) ili veliko djelo, mada u literaturi se pod ovim terminom “veliko djelo” smatra i alhemija.

Kako hermetizam u načelu podučava o odnosu makrokosmosa( univerzuma) i mikrokosmosa ( čovjeka) onda ne treba da čudi nepobitna činjenica da je astrologija upravo jedan dio tog sveukupnog znanja, jer upravo astrologija prije svega može opisati i dati odgovore na pitanja o svim dešavanjima na zemaljskom planu u skladu sa dešavanjima na nebesima.

Ovo poslednje je najbolje uokviriti osnovnim načelom  hermetizma koji u stvari najbolje objašnjava vezu između neba i zemlje, a to je: “Ono što je gore, jednako je onom što je dolje”. Na taj način mjesto astrologije kao samo jednog dijela hermetičkog nasleđa neraskidivo je sa njim povezano, a tvrdnje zakorelih naučnih krugova pa čak  i  određenog kruga astrologa, da je astrologija samo jedan sistem divinacije ( predviđanja) i ništa drugo, pokazuje samo površnost i neznanje  istih u percipiranju njene iskonske suštine.