Predmet mundane astrologije

Mundana astrologija se bavi tumačenjem svega što se ne odnosi na život pojedinca i može se podijeliti u četiri podkategorije zavisno od predmeta te podkategorije koji se tumači. Dakle pod mundanom astrologijom spadaju:

  • Astrologija pravnih akata i faktičkih događaja od opšteg značaja koja za predmet ima analizu astroloških karata napravljenih za vrijeme i mjesto donošenja ustava, zakona i drugih podzakonskih akata, najpodesnije je sredstvo za analizu određenih perioda pojedinih država, organizacija i i institucija.
  • Astrologija prirodnih katastrofa koja za predmet ima predviđanje i analizu zemljotresa, poplava, požara,epidemija i drugih katastrofa za određeni region ili državu.
  • Astrometeorologija se bavi predviđanjem vremenskih (meteoroloških) uslova za neki region ili državu.
  • Hortikularna astrologija za predmet ima analizu perioda najvažnijih poljoprivrednih radova u jednom određenom području.