Horarna astrologija I dio

Horarna astrologija je grana astrologije u okviru koje astrolog pruža odgovore na konkretna pitanja izrađujući astrološku (horarnu) kartu za vrijeme i datum kada je saznao (čuo ili pročitao) i razumio pitanje koje mu je postavljeno, kao i za mjesto u kome se u tom trenutku nalazio. Kada govorimo o pojmu horarne astrologije važno je napomenuti da između horarne i natalne astrologije postoji značajna razlika. Predmet horarne astrologije je ograničen na analizu (pružanje odgovora) na jedno sasvim određeno pitanje koje je postavljeno astrologu u namjeri dobijanja konkretnog astrološkog odgovora. Za razliku od horarne astrologije, predmet natalne astrologije nije toliko ograničen i odnosi se na najvažnije aspekte života osobe kojoj se izrađuje natalni horoskop (temperament, ponašanje i karakter, zdravstvene prilike, različite životne predispozicije – posebno one koje se odnose na školovanje, izbor zanimanja i stručno usavršavanje, emotivni život i sklonost ka određenom tipu partnera, prilike u porodici i braku, potomstvo i odnosi sa djecom, poslovne i finansijske prilike tokom života, mogućnost odlaska i boravka u inostranstvu i dr.). Razlika u onome što horarna i natalna astrologija imaju za svoj predmet povlači za sobom i jednu praktičnu posledicu – horarna astrologija, odnosno horarni horoskopi su znatno pogodnije astrološko sredstvo za pružanje preciznih odgovora na neko jasno i konkretno pitanje, dok su natalni horoskopi pogodniji za jednu širu, ali, istovremeno, i opštiju analizu cjelokupnog života natusa, odnosno najvažnijih aspekata njegovog života.