Tarot i njegova sadržina

 Sadržaj tarota

Po ugledu na prve tarot špilove kakav je prije svega Marseljev tarot špil, tarot se sastoji od velike i male arkane.

Riječ ARKANA je množina latinske riječi (ARCANUM), koja znači “duboka tajna”. Karata velike arkane ima dvadeset i dvije. One predstavljaju srce špila. Dvadeset i dvije karte velike arkane se uglavnom povezuju sa kabalom, i nadasve egipatskim bogom Totom za koga se vezuju njegove poznate smaragdne ploče, mada se generalno tarot kao sistem divinacije vezuje za Tota ili Hermesa, donosioca znanja i mudrosti ljudskoj rasi. Kad je o kabali riječ, svima poznato drvo života, se izražava u velikoj arkani koja odražava prirodu staza koje povezuju sefirote. Velike arkane imaju svoje elementarne, planetarne i astrološke karakteristike. Svaka od velikih arkana opisuje prirodu specifične kosmičke sile tj. elemente, planete i zodijačke znake. Tačnije rečeno, tri arkane prikazuju prirodu elemenata, sedam arkana se odnosi na planete, a dvanaest preostalih arkana na zodijačke znake. Broj elemenata je smanjen na tri, zbog toga što se velike arkane ne odnose na fizički svijet i element zemlje.

Svaka karta u velikoj arkani ima svoje ime i broj. Neka imena neposredno prenose značenja karte, poput karte snaga, Pravda, umjerenost. Druge karte prikazuju pojedince koji predstavljaju određeni pristup životu kao što su: mag i pustinjak dok imamo i karte sa astronomskim imenima a to su zvijezda, sunce i mjesec. Rimski broj se nalazi na vrhu svake velike arkane osim arkane “luda” koja je označena nulom. Rimski broj pokazuje redosled po kojem se velike arkane pojavljuju u tarot špilu.Najzad, svaka karta je povezana i sa određenim hebrejskim slovom.To hebrejsko slovo služi da simbolično opiše prirodu karte, a sa druge strane, da poveže veliku arkanu sa Drvetom života i kabalističkim sistemom.
Dakle imamo12 tarot karata=12znakova zodijaka, 7 karata analogno je sedam planeta, preostale karte su povezane sa odredjenim elementom. Ove korespodencije vrlo su bitne u radu sa tarotom, a prije svega kako bi se razumio taj hermetički sistem prikazan u slikama.

Pedeset i šest karata je male arkane podijeljenih na četiri elementarne grupe: štapovi, pehari, mačevi i /novčici. Svaka elementarna grupa ima ukupno14 karata. Tih 14 karata se sastoje od: deset brojčanih karata(1-10 )pri čemu asovi nisu numerisani brojem jedan i dvorskih karata (kralj, kraljica, vitez, paž). Dakle četiri elementarne grupe pomnožimo sa četrnaest i dobijemo ukupno 56 karata. Svaka od ove elementarne grupe odgovara i ontološkim elementima vatre, vazduha, zemlje i vode. Pa simbolika štapova na čelu sa asom štapova simbolizuje element vatre-koler, mačevi smibolizuju vazduh, novčići element zemlji i na kraju pehari element vodu. Simbolika se dalje može i te kako razrađivati pa se početne karte od svake elementarne grupe mogu odnositi na dekane svake elementarne grupe posebno itd.

Velika arkana ili glavnih 22 karata nijesu oduvijek sačinjavali tarot špil kakav danas poznajemo i po mišljenju nekih istoričara tarota one su kasnije dodate. Mala arkana ili sporednih 56 karata špila reprezentovale su svakodnevni život ljudi perioda u kojem su nastale, na taj način služile su i za svrhu proricanja. Velika arkana je nasuprot maloj u sebi uvijek sadržavala metafizičku svrhu i za njih se prevashodno može reći da predstavljaju hermetičku slikovnicu, prikaze alhemije i kabalističku simboliku i hebrejska slova jer su upravo autori velike arkane pripadali društvu posvećenika u razna religijsko-mistična bratstva i zbog toga ne čudi činjenica da uglavnom na svim kartama velike arkane dominiraju religijski elementi strašnog suda, vavilonske kule, krsta, prikaz apokaliptičkih scena i figura i nosioca vjerskih i tajnih mističnih znanja.

Astrološka simbolika je takođe više nego vidljiva u pojedinim kartama velike arkane. Tako karta Zvijezda, Mjesec i Sunce oslikavaju višestruku astrološku simboliku, karta Đavola žudni i životinjski znak jarca i atavističke porive, karta Prvosveštenika oslikava viša znanja mudrost te se dovodi u vezu sa Jupiterom. Karta Car simbolizuje Sunce, autoritet, volju, snagu, oca, položaj. Sa druge strane, karta Sunce se vezuje za svjesni dio uma, duh, manifestaciju boga, duhovnost ali i ego, nadmenost i moć. Neke od karata su prilično nejasne i mogu se dovesti u vezu kako sa astrološkom planetom tako i zodijačkim znakom.

Tako imidž zodijačkog znaka Vodolije kroz tradiciju se predstavlja kao muškarac, mada češće žena koja u ruci drži krčag iz koga ističe voda. Karta zvijezda se dovodi u vezu sa ovom astrološkom simbolikom upravo zbog ove slike. Karta mađioničara, maga, čarobnjaka se dovodi u vezu sa Merkurom zaštitnikom lopova i varalica, karta zaljubljeni sa zodijačkim znakom blizanaca zbog svoje dvostrukosti jer se na imidžu te tarot karte nalazi muškarac koji stoji između dvije žene, naglašavajući simboliku neodlučnosti, dvostrukosti, igre po dvostrukim aršinima itd. Karta pustinjak je karta istraživača, pustinjaka, hodočašća i može se dovesti u vezu sa devetim mundanim poljem u astrologiji koje je između opstalog i polje hodočašća, putovanja itd.

Iz gore navedenog veza između astrologije, alhemije, gnoze, religije i tarota je više nego očigledna pa je iz tog razloga moguće izvesti jasan zaključak da je tarot zapravo samo jedna od hermetičkih disciplina predstavljena kroz slike koje prenose mudrost hermetizma baš kao što to čini i astrologija kroz nebesku simboliku.