Usluge izrade horoskopa

Astrološka konsultacija ili analiza horoskopa sastoji se od izrade horoskopa i njegovog tumačenja i podrazumijeva obradu mnogih oblasti života bilo da je vezana za klijenta lično, ili i za članove njegove porodice. Horoskop kao kosmološka mapa duše služi da se klijent suoči sa svim potencijalima i slabostima, kako bi sam mogao da bolje razumije sebe i životne okolnosti i na taj način da odlučnije i djeluje. Sve astrološke analize se izrađuju pismeno slanjem na e-mail, ali i usmeno, dakle putem telefona ili skupe-a. Tumačenja se obrađuju po principima tradicionalne astrologije, a u cijenu izrade bilo koje vrste horoskopa uključena su i dodatna pitanja od strane klijenta gdje se moguće nejasnoće mogu otkloniti i na taj način mogu dobiti još jasnija tumačenja i uvid u oblast života koja se analizira.

Cijena konsultacija:

KOMPLETNA ANALIZA NATALNE KARTE50.00 EURA – kada klijent ima konsultaciju prvi put, analiza se šalje pismeno ili ( usmeno/lično, tel/skype, konsultacije u trajanju od 90 min.prosjek) Rok za realizaciju konsultacije je do sedam radnih dana od uplate.

POSEBNA NATALNA ANALIZA podrazumijeva detaljniju analizu nekog konkretnog segmenta života kao npr. polje plodnosti i potomstva (kvalitet plodnosti, kvalitet odnosa sa decom), polje posla i karijere, kvalitet istog, ili bilo kog drugog segmenta života. – 40.00 EURA, analiza se šalje pismeno ili (usmeno/lično, tel/skype, konsultacije u trajanju od 60 min.prosjek) Rok za realizaciju konsultacije je do četiri radna dana od uplate.

UPOREDNA ANALIZA podrazumijeva upoređivanje horoskopa partnera,supružnika, ali i članova porodice, prijatelja, kolega i poslovnih partnera. Cijena je 35,00 EURA analiza se šalje pismeno ili (usmeno/lično, tel/skype, konsultacije u trajanju od 60 min.prosjek) Rok za realizaciju konsultacije je do četiri radna dana od uplate.

GODIŠNJI HOROSKOP pruža detaljnije informacije svih segmenata života ili samo nekog od njih u zavisnosti od potrebe klijenta u jednom periodu života, najčešće od rođendana do rođendana i rezultat je primjene više astroloških tehnika. – 35.00 EURA, analiza se šalje pismeno ili (usmeno/lično, tel/skype, konsultacije u trajanju od 60 min.prosjek) Rok za realizaciju konsultacije je do četiri radna dana od uplate.

HORARNA PITANJA – jedno konkretno pitanje (jasno definisano) – 25 EURA – odgovor se dostavlja pismeno e-mailom. Pitanja se šalju na mail: astrologija.me@gmail.com ili putem kontakta preko fb ili instagram profila astrologija.me
Rok za odgovor na pitanje je do dva radna dana od uplate.

ELEKCIONA ASTROLOGIJA (pronalaženje najpovoljnijeg trenutka za neki poduhvat,posao,sklapanje braka itd) – 40 EURA.

IZRADA NACRTA ASTROLOŠKOG TALISMANA SA ADEKVATNOM ELEKCIJOM – 120 EURA.( Nacrt talismana se takođe izrađuje po principima tradicionalne astrologije,a koji ima za cilj da poboljša vašu sudbinu i na neki način ubrza istu,ali samo u domenu etičkog i mogućeg. Nacrt talismana podrazumijeva analizu vaše natalne karte i korišćenje adekvatnih tehnika za pronalaženje planete koja je gospodar vašeg horoskopa ili almuten karte. Nacrt se šalje preko e-maila, a za sva dodatna pitanja i zakazivanje konsultacija, možete se obratiti putem poruka na fb stranici ili na istoimenom instagram profilu astrologija.me.