O Marsu

Mars je u tradiciji nosio različita imena, pa pored Aresa, bio je znan i kao Mavors, kod Rimljana Piroeis, Gradivus, Bariz ,kod Grka Ares i Hahuez, u Indiji pandan mu je bio Bahaze ili Angara. Kod Arapa je imao veliki broj imena koja se često i nijesu toliko odnosila na njega koliko na red nižih inteligencija ( duhova) koji su mu bili podređeni. Tako oni u svojim aforizmima koji se uglavnom citiraju u Pikatriksu, navode najmanje osam tih duhova Marsa znanih kao Dagdijus, Hagidis, Magras, Mahandas itd… Agrippa je u tom smilsu najbolje sistematizovao tu nebesku hijerarhiju gdje je kao i za svaku drugu planetarnu inteligenciju navodio ime glavnog duha koji stoji uz glavno celestijalno biće/ planetu koja je na neki način “izvršitelj” i aktivna sila odnosne planete.

Obzirom na prirodu Marsa, kao muške, tople, suve, kolerične muške planete, i planetarni duhovi njemu podređeni imali su manje više takve osobine. Kod Marsa, dakle , glavni duh nosi ime koje uvijek nije lako izgovorljivo jer je najćešće mješavina Grčkih i Rimskih imena, dok su arapska barem meni mnogo više jednostavnija za sam izgovor. Kako je Mars skoro i uvijek autor svađa, sukoba i razdora ( jer je ipak manji malefik) i sami prizivi, peticije ili zahtjevi su uglavnom usmjereni na takve ciljeve. Ipak, dio Marsa obzirom na njegovu izrazito mušku i aktivnu simboliku može biti dobar pratilac i pomagač za djela hrabrosti, povećanja sopstvene energije, odgovornosti i fizičke angažovanosti.

Prizivi ili zahtjevi se razlikuju u zavisnosti od namjere ili cilja, pa neka od gore navedenih imena ne mogu se korisititi uvijek za sva djela Marsa jer neka djela se odnose za izazivanje sukoba, neka za sprečavanje zlih jezika usmjerenih protiv nas, pa su i duhovi podređeni Marsu različiti za svaku namjeru ili cilj. U svakom slučaju, u Pikatriksu ili bilo kojoj drugoj knjizi opštenja sa celestijalnim svijetom, se govori o načinu obraćanja tom planetarnom biću i navodi se jedna uglavnom uopštena invokacija, što nam govori o tome da je teorijska magija koja za predmet ima izgovorenu riječ osnova za svaki dalji rad i manifestaciju željenog. Pikatriks navodi da uz dobro stanje Marsa treba obuci crvenu odjeću, a na glavi crveno platno ili svilu, na glavu treba staviti crveni šešir. Nadalje se savjetuje nošenje oružja i opremanje sebe kao borca ili vojnika i stavljanje bronzanog prstena na prst. Za marsa se koristi bronzana kadionica i potrebno je spaliti ugalj i staviti smjesu u njoj koja se sastoji od absinta, aloje, limun trave, kaktusa, bibera. A kada želite da počnete sa radom, neophodno je zapaliti taj tamjan u kadionicu, i poći udaljeno mjesto koje je prikladno za Marsa i izreći invokaciju.

PIkatriks preporučuje i druge recepture povezane sa ovim malefikom kao što je prsten Marsa za koga se savjetuje da bude napravljen od gvožđa . Na tom prstenu navodi se graviranje figure borca koji drži u ruci mač i ljudsku glavu koja slika treba biti izgravirana u danu i času Marsa i ko god bude nosio ovaj prsten biće nepobjediv u borbama i osvajanjima. Neki od drevnih kao Beylus navode predstavu Marsa u formi okrunjenog čovjeka sa isukanim mačem u njegovoj desnoj ruci dok je prema mišljenju Hermesa slika Marsa je predstavljena u liku nagog muškarca koji stoji uspravno dok je pored njega prelijepa djevojka ili je predstavljen u formi muškarca koji jaše lava sa mačem u desnoj ruci.