Astrologija i Geomantija

Geomantiju evropska kultura upoznaje krajem 11. vijeka, kada se susreće sa prevodima arapskih tekstova i od tada se kao sistem za proricanje povezuje sa najistaknutijim imenima hermeticke nauke srednjeg vijeka i renesanse kao sto su Agripa, Albertus Magnus, Rodzer Bekon i drugi. Kako svoje korijene ima u kulturama pustinjskih nomada pustinje, sastojala se od crtanja oznaka na pijesku ili zemlji…otud naziv geomantija – geo (zemlja) i mantija( divinacija, proricanje). Ono što je naravno posebno značajno jeste povezanost astrologije sa geomantijom. Postoji prije svega šesnaest geomantičkih simbola koji su sastavljeni od cetiri linije na kojima su jedna ili dvije tačke. Šesnaest figura su varijacije načina kako jedna ili dvije tačke mogu biti raspoređene na cetiri linije. Tako dolazimo zapravo do tih šesnaest figura.

Ovim figurama su atribuirana cetiri elementa: zemlje, vatre, vazduha i vode. Zatim sedam osnovnih planeta prateći haldejski poredak Saturn, Jupiter, Mars, Sunce, Merkur, Venera i Mjesec, kao i dvanaest zodijačkih znakova. Kada se formiraju figure ( danas putem olovke i papira) koji postupak ovdje neću navoditi jer bi zauzelo previse prostora, figure se smještaju u dvije tabele. Važno je napomenuti da se prvo formiraju 12 figura.U prvoj se tabeli dakle formiraju, a u drugoj tabeli koja je u stvari horoskopska mapa ( koja u stvari predstavlja srednjovjekovni kvadrat ) se te formirane figure premještaju i tumače.

Dakle : 1 kuća ascendent , život, sveukupno zdravlje, druga kuća novac, zarada, treća braća sestra, itd…i tako sve do 12. Kuće . Ostale figure se dodaju radi preciznijeg odgovora slično horarnim pitanjima. Iz gore navedenog vidimo koliko je geomantija povezana sa astrologijom i koja konbinuje simbole sa istom…koje ako bismo ih proučili sa pažnjom vrlo brzo bi uvidjeli i sličnosti u simboličnim značenjima svih sedam planeta te njihovih zodijačkih znakova i mundanih kuća sa njima.

Važno je napomenuti i to da kasniji razvoj geomantije na tlu Evrope uvodi u nju sistem astroloških kuća …do tada su svakako egzistirali ovi simboli I imali slična značenja sa planetama i znacima.