Elekcija za građenje kuće

Bonatti u svom djelu “Knjiga Astronomije ” u dijelu o elekcijama navodi da ne treba uzimati u obzir fiksne zvijezde povodom građenja kuće, već samo planete gdje posebno treba prilagoditi tj. ojačati ASC i njegovog vladara, takođe i Mjesec i vladara znaka u kome se on nalazi, planetu sa kojom se tjelesno spaja, četvrti znak , takođe i njegovog vladara; čak i drugi znak i njegovog vladara: desetu kuću i njenog vladara, ovo u vezi desete kuće posebno treba osnažiti pogotovo ako se gradi zgrada koja je visoko uzdignuta od zemlje.

Signifikatori zgrade ne smiju biti ispod zemlje, zato što će izgradnja biti spora i ometena raznim uzrocima pogotovo za višespratnice. Ako je ipak Mjesec ispod zemlje ( u 5. ili 3. kući) ali u aspektu sa nekom planetom iznad zemlje, neometen od malefika to će ipak biti dobro.

Al-Kindi takođe povodom ove teme navodi da fortuna treba da bude na uglu i neka rep zmaja bude u 12. kući i da Saturnom aspektuje signifikatore zgrade trigonom uz recepciju . Ako je to nemoguće sve ispoštovati, treba prilagoditi ono što je moguće. On dalje navodi “Ako neko hoće da izgradi grad ili dvorac/zamak ili tvrđavu, treba ojačati ASC ako ni to nije moguće onda ojačaj vladara ASC ili vladara znaka gdje je on egzaltiran, ako ni ovo nije moguće neka neka povoljna fiksna zvijezda bude u konjukciji sa ASC. Posebno neka Mjesec aplicira Jupiteru ili bude sa njim povezan bilo kojim drugim aspektom osim sa opozicijom i ako možeš smjesti Jupiter u drugu kuću. I pazi da rep zmaja nikada ne bude u 2. ili 4. Kući, jer umanjuje kvalitet planiranog dok glava zmaja može da se smjesti u 2. ili 4. kući jer povećava uspjeh gradnje i kvaliteta zgrade, grada ili dvorca.”Pazi takođe da MO ne bude u konjukciji sa maleficima, ili repom zmaja, posebno u ovim gore navedenim kućama.

Al Sahl takođe navodi” neka Mjesec bude u rastu svjetlosti i u brojevima i neka vladar znaka u kome se nalazi aspektuje Mjesec. Neka vladar ascendenta aspektuje ascendent i bude oslobođen malefika, a ako vladar ascendenta ne vidi ascendent, vlasnik zgrade ili kuće neće dugo ostati u njoj. Ako građevina pripada nekom iz niže klase, ili skromnoj ili ne baš srećnoj osobi prilagodi ono što možeš kao što je naprijed navedeno, zbog toga što će većina dobro prilagođenih signifikatora pojačati uslove za uspjeh toj osobi uprkos slabosti njenog natala.

U vezi sa gore navedenim, postoje i pravila za pronalaženje najboljeg trenutka za useljenje ili ulazak u kuću. Pravila su veoma jasna pa tradicija savjetuje da ascendent i Mjesec budu u fiksnom znaku, a po mogućstvu i vladar ascendenta, nadalje se za iznajmljivanje nekog poslovnog prosora kuće ili stana savjetuje da sam ascendent bude u kardinalnim ili duplim znacima, da je vladar četvrte kuće dobro pozicioniran i oslobođen od malefika a jednako tako i vladar ascendenta i Mjeseca. Takođe po nekim autorima, Bik i Lav na vrhu 4.kuće je takođe dobra pozicija za kvalitet nekretnine.