Upotreba benefika u astrološkim intervencijama

Benefici u astrološkim intervencijama igraju jako važnu ulogu jer simbolizuju različitu vrstu sreće i zadovoljstava. Ipak, kada su loše postavljeni mnogi tradicioanalni autori su izbjegavali njihovu upotrebu osim u onim situacijama kada su se koristili za malefične stvari što je tradicija takođe poznavala. Kao i za sve ostale planete, i za benefike važi pravilo da moraju da budu snažni a to znači da budu u svojim esencijalnim dostojanstvima i u dobrim nebeskim kućama kako bi ostvarile svoj puni potencijal koji simbolizuju. Kontakti sa maleficima se po pravilu izbjegavaju, a takođe je bitan i sam položaj luminara skladan odnos sa beneficima.
Obzirom da je Jupiter veliki benefik, te da simbolizuje svakovrsnu vrstu sreće i obilja ( kada je dobro položen) onda ne čudi da je omiljen izbor prilikom astroloških intervencija koje između ostalog podrazumijevaju i izradu astrološkog talismana.
Engleski astrolog Vilijam Lili navodi , da kada je Jupiter dobro dignifikovan tada je on veličanstven, vjeran, teži višim aspiracijama, počastima, priznanju.., za uvećanje ljubavi,dobar za bilo kakve vrste beneficija, za blagostanje, povećanje bogatstva, počasti, vjere, i slično. Dok renesansni mag Cornelijus Agripa navodi da pod takvim jupiterom talisman privlači bogatstvo, počasti, slavu, ljubav, mir, dogovor i odobrovoljavanje neprijatelja , za potvrđivanje počasti, položaja u društvu i slično. Mnogi raniji autori počevši od vavilonskog, grčkog, arapskog pa sve do renesansnog perioda imali su manje više sličan slikovni prikaz ovog celestijalnog tijela i njegovog duha. Tako, uvijek je slika Jupitera prikazivala čovjeka na tronu, sa krunom ili bez nje , a neki autori su mu dodavali i životinske karakteristike ( što ne čudi kada pogledamo da je znak strijelca polu-ljudski znak). U Picatriksu je prikazan sa ljudskim tijelom glavom lava ili ovna i umjesto stopala su kandže ptice, Hermes opisuje sliku jupitera kao čovjeka umotanog u dugačko platno i koji jaše zmaja, drugi izvori navode orla itd.
Od dragog i poludragog kamenja navodi se kalcedon, dok je njegov metal kalaj. Talismani izrađeni za vrijeme njegove egzaltacije ili kada je npr. u svom dostojanstvu, kada je mundano na uglu ili u kući svog radovanja., imaju i različita dejstva.


Što se Venere tiče, ona je manji benefik i pored Jupitera isto tako omiljena kada su astrološke intervencije (talismani) u pitanju. Nosi veliki broj dobrih signifikacija koje su uglavnom već svima poznate kao što je npr. ljubav. U suštini je simbol pomirenja i ravnoteže i predstavlja drugu stranu istog principa koji je predstavljen Marsom, što je simbolično i prikazano njenim položajem u tradicionalnoj šemi, gdje se nalazi kao prva planeta do Sunca u unutrašnjem krugu. Kao ubjedljivo najlepši prizor na noćnom nebu i kao jedina planeta koja je sposobna da napravi sjenku, oduvijek se vezivala za žene, sklad, ljepotu, estetiku, umjetnost i uživanja svih vrsta. Vrlina milosrđe, grijeh pohota. Andjeo Anael. Znana je kao Afrodita, Inana, Ištar, Tijanija, Astarta itd. Predstavljena je uglavnom kao lijepa i mlada djevojka sa još nekim predmetima što je neizostavno prate.Metal je bronza, takođe i bakar, kamen: plavo kamenje poput lapis lazulija,rubin , dok neki izvori navode i drugo poludrago kamenje. Venera se predstavlja slikom mlade nage žene, dok su obavezni prateći simboli kod nje jabuka, češalj i određene životinje. Kao ženska i noćna planeta i obzirom da je u njenoj noćnoj kući bika egzatiran Mjesec, preporučuje se da se koristi i u konbinaciji sa srebrom bilo da se simboli graviraju na istom bilo da neki srebrni predmet prati crtež ove planete.

Govoreći o invokacijama (molitvi, obraćanja planeti) i one se razlikuju kada su ova dva benefika u pitanju. Tako, Pikatriks savjetuje da kada želimo da se pomolimo Veneri i zatražimo stvari stvari koje se odnose na nju, treba da bude udaljena od malefika, direktna, tj.da nije retrogradna i da je usrećena. Savjetuje se nošenje bijele odjeće ili  odjeće od svile pomiješane sa zlatom, da je dragocjena i lijepa, na glavi je neophodno staviti krunu koja je bogato ukrašena sa dragim kamenjem i biserima, a na prstima imati zlatni prsten sa biserima…Tu je i ogledalo, a u lijevoj ruci češalj. Tamjan za Veneru je ( aloja, šafran, mastika, sjeme maka, lišće vrbe, korijen ljiljana sve u jednakim djelovima te nakon spravljenog tamjana u za to predviđenom povoljnom astrološkom času izriče se molitva ili zahtjev Veneri.

Kada je obraćanje Jupiteru u pitanju , treba obući žutu ili bijelu odjeću, o onda ići do mjesta rada koje je udaljeno i bezbjedno i podsjeća na mjesto gdje obitava mudrac/pustinjak ili je mjesto hrišćana, i valja biti opasan  pojasom sa kristalom u obliku krsta na svom prstu i nositi bijeli plašt. Kadionica treba da bude napravljena od jovijalnih metala, a mješavina za tamjan Jupitera se sastoji od: storaksa, božura, aromatične smole i bora u jednakim djelovima koje se miješaju sa starim vinom  ( i to mnogo godina) i onda je isti tamjan spreman za korišćenje i obraćanje Jupiteru.