Natalna analiza materijalnih prilika i posla – primjer III

Za procjenu natalnih pokazatelja materijalnih prilika kod ovog horoskopa, pošao sam prvo od vrha ili početka druge kuće, čiji je vladar druge kuće Jupiter (opšti signifikator bogatstva) u znaku svog izgona no ipak ojačan sekstilom sa Venerom sa kojom je u recepciji. Takođe ovdje možemo vidjeti da je u drugoj kući Fortuna čiji je vladar opet gore spomenuti Jupiter koji je takođe u aspektu sa njom i uz recepciju. Na ovaj način snaga Jupitera je znantno ojačana pogotovo jer je u 11. kući svog radovanja.

PoziciJa Jupitera u orjentalnoj četvrti neba koji je ujedno i almuten horoskopa ukazuje na to da će natus u svojoj mladosti , prije nego dođe do svog srednjeg doba uživati u povoljnim materijalnim prilikama u onoj mjeri i u kontekstu njegovog života i njegovih životnih prilika. materijalno stanje neće biti fiksno i uvijek stabilno, već prije promjenljivo zbog promjenljivog znaka u kojem počinje druga kuća debilitacije signifikatora bogatstva. Ipak, zaključio bih da će natus imati podršku i pomoć od strane partnera jer Venera vlada tim poljem, a takođe je moguće da dođe i do skrivenih izvora prihoda moguće i na neki zakulisan i nezakonit način jer Venera vlada i 12. poljem.

Fortuna je i u trigonu sa Suncem na MC-u može isto ukazati na dobre materijalne prilike i kroz neki status, položaj koji ne mora nužno biti kroz posao.Položaj dispozitora Jupitera, Merkura ( vladara 11) u 9.polju i njegov kontakt sa osom ascendenta preko kvadrata ukazaće i na veliki upliv prijatelja i poznanika u život natusa koji negdje mogu biti i kamen spoticanja kad je sticanje materijalnog u pitanju. U svakom slučaju sudeći po položaju Jupitera i njegovog dispozitora, veza Jupitera sa Venerom, stanje Fortune ,zaključio sam da će natusu materijalne prilike dolaziti jednako i kroz preporuke, pomoć od strane uglednih i bogatih ljudi tako i kroz partnera, brak ili neko nasledstvo. Pomoć svakako može očekivati i od nekih zakulisnih postupaka i izvora prihoda i angažovanje natusa u tom smislu jer je vladar ascendenta u 12. kući i povezan u sekstilu sa Fortunom iz druge.

Što se profesije i ugleda tiče, natusu predstoji unapređenje zvanje i ugled. Pošto je dnevno rođenje u pitanju, položaj Sunca kao vladara desete kuće ( polje karijere i posla, ugleda itd) u svom domicilu znaka lava u konjukciji sa vrhom MC-a je ovdje jako važan, a pogotovo jer je i u sekstilu sa Marsom ( (vladarem ascendenta ). Ovo svjedoči o dostizanju dobrog ugleda i položaja tokom života. Natus će kroz život imati i sam određenu vrstu autoriteta. Glava zmaja u konjukciji sa Suncem i vrhom desete kuće takođe ukazuje na uspjeh i visoko zvanje kroz život međutim ne bez napora i bez pomoći nekog sa položaja ili od ugleda, vladar ascendenta koji predstavlja natusa nije dovoljno jak da bi sve mogao sam ali će uvijek biti voljen i podržavan od strane takvih ljudi.

Što se tiče prirode zanimanja koje je određeno natalom, definitivno su to poslovi koji su inicijativni, energični, dinamični, poslovi vezani za stalni neki pokret interakciju, poslovi gdje će natus imati priliku da se dokazuje. Mars u sekstilu sa Suncem definitivno ukazuje na neke pozicije gdje će natus imati mogućnost da upravljate sa nečim ili makar nešto pokrene, vodi  glavnu riječ, zastupa itd. Kako je  i Merkur dosta jak skoro na uglu u vatrenom znaku i aspektuje osu ascendenta, onda definitivno predviđa poziciju i napredovanje uz pomoć razuma, rasuđivanja,komunikacije, advokature, predavanja, trgovanja,  i sličnog . Moguće da to može biti i neka vrsta javnog posla. Veza Marsa sa Fortunom, čiji vladar Jupiter vlada i drugom i petom kućom ukazuje i na pokretanje nekog svog biznisa, posla, a pošto je povezan i sa Venerom( vladarem sedme) ukazuje i na veći broj klijenata, poslovnih saradnika jer je Venera u plodnom znaku,ali i na poslove povezane sa mjestima zabave uživanja kao što su na primjer kafići.