Slike sedam planeta -Pikatriks

Slike planeta kakve danas poznajemo ugravirane na metalima, raznom dragom ili poludragom kamenju i slično, nijesu oduvijek predstavljane na takav način. Iste su oblikovane u figuricama, statuama, i ako su se u periodu renesanse statue celestijalnih bića u većoj mjeri koristile. Što se tiče samog prikaza, slike ili imidža svake planete ponaosob, možemo zaključiti da su se iste iscrtavale po ugledu na tradicionalne slike arapskih grimoara i ranije poznate vavilonske magije. Slike planeta su proizvod interakcije mudrih sa nebeskim svijetom i pokazale su se veoma uspješnim u mnogim poduhvatima i željama čovjeka.

Osnov za svaku od prikaza slika i planeta jesu prije svega povoljni astrološki uslovi koji su i u skladu sa namjerom i željama maga/ praktičara. Imidž svake od planeta se zapravo vezuju za njihovu esencijalnu prirodu i svrhu koju one tradicionalno označavaju, a u skladu sa tom njihovom svrhom drevni su uz pomoć te interakcije i astrologike dolazili do same predstave odnosne planete. Ono što je takođe bitno spomenuti i čega ćemo se dotaknuti u nekom od narednih tekstova na sajtu, jeste hermetički ključ funkcionisanja i veze između nebesa i zemlja. Taj ključ je zapravo suština djelovanja i magije i astrologije a koja je navedena u filozofsko-magijskom arapskom grimoaru “Pikatriks ” za koji danas mnogi misle da je to djelo samo i isključivo skup magijsko-medicinskih i nemedicinskih receptura. U prvim djelovima ovog grimoara,. isti se prije svega bavi filozofijom stelarne magije, prirodom celestijalnih nebesa, pitanjima i podjele magije , generalnoj teoriji magije i naravno funkciji slika planeta.

Polazeći od svakog opisa posebno, u Pikatriksu možemo naći opise planeta mnogih učenjaka ne samo arapskog svijeta i konkretne savjete da bi svrha i namjera bila ispunjena ali kroz interakciju i pravilan odnos prema nebesima uz obaveznu konsultaciju astroloških uslova. Tako za uživanje u piću i da se ne trpe posledice se koristi Saturn gdje se savjetuje da se napravi sliku čovjeka uzdignutog na visoki tron, na kamenu (safiru ili tirkizu) u času Saturna kada je on na ascendentu i ko god taj kamen bude nosio sa sobom moći će biti u stanju da pije jako puno i umre jedino od starosti.

Za operaciju Jupitera valja napraviti figuru krunisanog čovjeka koji sjedi na tronu sa četiri noge i sa četiri krilata čovjeka, a čovjek koji sjedi na tronu ima podignute ruke u položaju obožavanja (molitve). Istu treba iscrtati, izgravirati ili napraviti u času Jupitera dok on izlazi u svojoj egzaltaciji i to na čistom ili bijelom kamenu. Onaj koji nosi taj kamen sa tom slikom, će povećati svoja bogatstva i slavu i vodiće dobar život i imaće više sinova i biće u stanju da uradi mnogo dobrih stvari i ostaće nepovrijeđen od neprijatelja.

Slika Marsa je slika nagog čovjeka u stajaćem položaju, a pred njim sa desne strane je prelijepa djevojka koja takođe stoji uspravno na svojim nogama, i njena kosa je pričvršćena  pozadi; Muškarac koji predstavlja Marsa stavlja njegovu desnu ruku oko njenog vrata dok je njegova lijeva ruka je ispružena iznad njenih grudi i oni gledaju jedno drugo. Mudri kažu da je ovo figura velike moći i snažno ostvaruje velika djela i samo bog može govoriti o onome što dolazi posle.

Slika Sunca je slika žene koja sjedi na kočiji za kojom se upregnuta četiri konja, držeći u svojoj desnoj ruci ogledalo, a u svojoj lijevoj ruci skiptar, sa sedam razgranatih ( vjerovatno vrhova krune) na njenoj glavi , napravljeni od dijamanta ili bijelog safira, dok je Sunce u svojoj egzaltaciji. Ko god nosi ovaj talisman, svima će izgledati dobro  i biće neustrašiv.

Za sliku Venere valja napraviti sliku žene u sjedećem položaju sa krilima sa kosom uvijenom u pletenice pozadi, sa dva kraka pletenica i dva dječaka u njenom krilu, u satu Venere dok je ona egzaltirana, na kamenu kvarcu i onaj koji nosi ovaj kamen neće trpjeti gubitak i povrede

Za operaciju Merkura treba napraviti fuguru jedne žabe u času Merkura i njegovom uzdizanju , na smaragdnom kamenu, i svako ko nosi ovaj kamen nikada neće biti uvrijeđen, baš naprotiv svako ko ga bude upoznao će govoriti dobre stvari za njega.

Mjesec predstavlja kroz sliku čovjeka sa glavom ptice koji drži  štap od željeza i u drugoj ruci granu u cvatu, u času Mjeseca dok je Mjesec u znaku svoje egzaltacije i svako ko ovaj talisman bude nosio sa sobom na putovanjima, neće biti umoran bez obzira gdje ide na put.

Ovo su samo neke od slika ili predstava planeta, nikako i jedine, a kroz ovaj grimoar i druge manje poznate, mogu se planete predstaviti i na mnogo drugih načina što će zavisiti od znanja, iskustva, namjere i kreativnosti praktičara.