Da li će doći do ostvarenja poslovne saradnje sa strancima? Primjer II

Klijent je dobio neku vrstu nagovještaja u vezi buduće poslovne saradnje sa ljudima iz Turske. Postavila mi je sljedeće pitanje:” Da li će će doći do ostvarenja poslovne saradnje u vidu angažovanja sa ljudima iz Turske ?” Pitanje sam pročitao 10. 09. 2020. godine u 16:02 PM u Podgorici. Dakle, ona se nada da bi to bila dobra neka prilika za nju, budući da već ima svoju firmu koja se bavi registracijom, stečajem pravnih lica i drugih privrednih subjekata itd.

Pošao sam prvo od prve kuće, i vladara ASC koja pripada pitaocu, tj njoj. U pitanju je malefik Saturn retrogradan u 1. polju, u svom domicilu i svom terminu ali nema kontakta sa vladarem sedme Mjesecom koji predstavlja poslovne partnere pitaoca. Kako je Mjesec ujedno i kosignifikator željene stvari, okrenuo sam se njemu. Isti je u terminu malefika Marsa i u opadanju svjetlosti, usporen…na vrhu šeste malefične kuće u trigonu sa fortunom u 9. čiji je vladar benefik Venera u 7, no kako se radi o separacionom aspektu, na prvu loptu mi je djelovalo da do ostvarenja saradnje i angažovanja ovdje neće doći. Gvido Bonatti uostalom navodi da ako je Mjesec u blizancima, ili vagi, ili strijelcu i ribama, da će partnerstvo biti plodonosno i korisno,no ovdje sam to odbacio zbog njegovog lošeg mundanog položaja i opadajućoj fazi, nedostatka kontakta sa vladarem ASC i kontakta sa manjim malefikom.

Da bih bio siguran u svoj konačan sud, ponovo krenuo od Saturna koji je u trigonu sa Suncem, vladarem 8. kuće koja predstavlja novac tih poslovnih partnera. Kako Sunce aplicira vladaru ASC zaključio sam da će pitalac možda imati izvjesne finansijske dobiti no to neće biti nešto trajno ni stabilno obzirom da je Sunce u promjenljivom i suvom znaku djevici i u malefičnom osmom polju. Kako je pitanje najviše bilo usmjereno na mogućnost ostvarenja poslovne saradnje sa ljudima iz inostranstva, dao sam odgovor da će do saradnje ipak doći najvjerovatnije preko nekog posrednika koji je prikazan Suncem a koja planeta ovdje je prenosnik svjetlosti i preko koga vladar prve kuće ( pitaoc) i vladar sedme ( Stranci) ipak ostvaruju saradnju.