Malefična polja horoskopa

Nejasna i naopaka logika astrologije sa kraja osamnaestog i devetnaestog vijeka, utrla je put besmisla u cjelokupnoj zvjezdanoj mudrosti kakva se primjenjivala od ranih vjekova ljudskog postojanja, a koja se danas naziva tradicionalnom astrologijom. Naziv “tradicionalna astrologija” je u suštini jedan pogrešan naziv, no isti je nužno nastao kako bi se napravila distinkcija između perioda stare tradicionalne astrologije i novih tokova naučne i moderne misli zasnovanom na pukom materijalizmu i fizičkom univerzumu. Kada tome pridodamo brojne sekte, udruženja, tajne ili polutajne redove sa kraja osamnaestog vijeka do dana današnjeg, dobijamo jedan sinkretizam različitih elemenata kojima nije i nikada neće biti mjesto u astrologiji. Sinkretizam se u ovom kontekstu odnosi dakle na spajanje, modifikovanje i iskrivljivanje temelja astrologije sa pojavom new age pokreta, a isti nije zaobišao ni tradicionalnu astrologiju.

Jedna od zabluda modernih astroloških struja jeste pridodavanja pozitivnih i “ružičastih” značenja malefičnim poljima horoskopa. A koja su to malefična polja horoskopa?

Prije odgovora, valja istaći da je jedna od osnovnih fukcija horoskopskih kuća je definisanje nebeskih pozicija u odnosu na prostor i lokalno vrijeme. Podjela kuća, makar u početku, razvila se na osnovu dnevnog kretanja neba i iz toga su se dalje razvile podjele prostora nebeske sfere kojih svakako ima više, no najednostavnija je podjela na dan i noć te na istočnu i na zapadnu hemisferu. Na istočnoj hemisferi planete se uzdižu, na zapadnoj hemisferi one poniru. Kretanje planeta počinje na istoku, a završava se na zapadu, a kroz to svoje kretanje, planete prolaze kroz četiri najvažnije kardinalne tačke horoskopa, a to su: Istočna tačka ili ascendent, Medium Coeli ili sredina neba, planete na ovom dijelu neba dostižu najveći vrhunac, zapadna tačka ili Descendent, tačka nasuprot istoku i rađanju i poslednja tačka jeste Imum Coeli , najniža tačka, mjesto gdje planete najdublje poniru, nema svjetla itd.

Iz ovoga dalje proizilazi sva dalja podjela nebeskih kuća i njihova povezanost sa planetama bilo benefičnim bilo malefičnim. Na taj način pored četiri glavna ugla horoskopa, definisane su i sukcedencija i kadencija mundanih kuća shodno snazi istima. Kadentna polja kao takva su najslabija polja horoskopa, to su jednostavno rečeno mjesta koja su averzivna u prevodu odbojna, poniruća, ne vide ascendent koji je život itd. Dva se takva polja najviše izdvajaju i u bilo kojim horoskopskim kartama bilo da je riječ u natalnim, horarnim, elekcionim i mundanim kartama ne ukazuju i ne predviđaju ništa dobro baš iz razloga jer nijesu povezane sa tačkom života tj.ascendentom. To su primarno 6 i 12 kuća horoskopa dok je osma kuća sukcedentna od descendenta ali zbog takođe svoje averzije prema ascendentu i signifikacije koje se vezuju za Saturna, takođe je malefična.

Dvanaesta kuća je kuća koja oduzima od kvaliteta života, prva se uzdiže i izlazi prije ascendenta i sve je ono što stoji iza natusa i u osnovi je zlo i predstavlja ograničenja svih vrsta od gubitka slobode u objektivnom i u subjektivnom smislu pa sve do zatočeništva, bolesti, zatvora, onih ljudi i situacija koje nijesu dobre za nas. Al Kabizi kaže da je dvanaesta kuća kuća neprijatelja, tuge, zavidnosti i ogovaranja i životinja za jahanje. Označava i šta će se desiti majci prilikom začeća što je i te kako logično ako se pogleda da rođenju natusa prethodi začeće, koje je naravno skriveno što je sve signifikacija 12. kuće. Massalah i Adila takođe navode za tu kuću da je to kuća skrivenih neprijatelja, izdajnika da označava, krave, konje, kamile, koje su za jahanje, povrede i nesreće. Dvanaestom polju je ekvivalentan Saturn zbog toga se on raduje u njemu i sinonim je za sve što je rečeno o dvanaestom polju pa se stoga ne može raditi ni o kakvoj razvijenoj duhovnosti natusa i sličnim nebuloznim predstavama modernih astroloških tokova.

Sledeća malefična kuća gledajući od Descendenta ( koja je tačka nasuprot ascendentu životu natusa ) koja se prva uzdiže jeste šesta kuća. To je polje natusove loše sreće, govori o nepredviđenim okolnostima koje ne idu na ruku natusu. Polje malera, smješteno ispod horizonta predstavlja i kuću bolesti,predstavlja sve one koji su prošlosti nosili bilo kakav teret, u prošlosti su to bili robovi i životinje, danas su to majstori, posluga, sve one koje unajmljujemo da za nas obave neki posao, životinje manje od koze nasuprot 12. kući. Isto signifikuje povrede i stoga se povezuje i sa Marsom koji se kao noćna planeta raduje u ovoj kući. S toga, ova kuća nema nikakve veze sa našom profesijom, poslom kako se želi predstaviti. Al -Kabizi čak kaže da je to kuća kraja života i svega onoga što dalje proizilazi iz srednjeg životnog doba,itd. To je kuća koja ne vidi ascendent stoga mu je i suprotna,averzivna, ispod njega.

Osma kuća horoskopa tj.njeno značenje je najviše zloupotrijebljeno u astrologiji povezujući istu sa seksom obzirom da moderna astrologija seks poistovjećuje sa “malom smrti” a osmi znak zodijaka sa strastvenom škorpijom i otuda i takva analogija koja u suštini nema nikakve veze sa osmom kućom. Osma kuća je kao prvo kuća koja je takođe averzivna prema ascendentu kao tački uzdizanja i rađanja, kao drugo to je sukcedentna kuća od sedme kuće tj.descendenta, ugla koji predstavlja sam kraj života naspram početka i ascendenta. Osma kuća na taj način predstavlja samu smrt i u mnogim tradicionalnim izvorima, kvalitet smrti i prirodu same smrti, dakle načina kako će rođeni umrijeti. Pored toga kao komplementarna kuća naspram druge natalne kuće koja predstavlja posjed i pokretnu imovinu natusa, osma kuća je sve ono što nije natusov posjed već posjed , imovina i novac drugih ljudi. Ako bismo išli derivacijom, osma kuća je druga od sedme kuće pa bi u tom slučaju predstavljala novac partnera natusa. Škorpija kao osmi znak zodijaka nikada u tradiciji nije imao signifikacije za seks, već simbolizuje u medicinskoj astrologiji privatne djelove tijela i bolesti koje su povezane sa njima. Po hladejskom poretku osma kuća se vezuje za Saturna i stoga je suvišno, nepotrebno i nebulozno dodavati joj benefična značenja uživanja, seksa jer to svakako nije u prirodi niti Saturna niti smrti već je u prirodi Venere, manjeg benefika i simbola onih i sitnih žudnih stvari. Arapski astrolozi Adila i Masallah pridodaju joj značenja i kuće straha ali i kuće saveznika javnih neprijatelja natusa jer kao što sam i naveo prati sedmu kuću koja je opozitna ascendentu i koja predstavlja između ostalog javne neprijatelje natusa.

Kao što se može zaključiti, astronomskom logikom i poznavanjem kretanja nebesa jasno se može izvesti zaključak o porijeklu i podjeli horoskopskih kuća i njihovim benefičnim i malefičnim značenjima. Horoskopske kuće, a prethodno podjela prostora, nije nikada mogla biti plod mašte i asocijativnog razmišljanja, već jasno određenog predmeta i metodologije, a koje se jedino i samo može spoznati poznavanjem živog dijela neba i jednostavnim posmatranjem istog.